Tisztelettel meghívlak az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának alakuló Küldöttgyűlésére. A Küldöttgyűlés tervezett kezdő időpontja: 2015. április 20. (hétfő) 18 óra. Helye: Budapest, 1056. Kecskeméti u. 10-12. B/12. gyakorló.

A küldöttgyűlés tervezett napirendjei az alábbiak:

Napirend elfogadása
Jegyzőkönyvvezető választása
1. Bejelentések
2. A Hallgatói Önkormányzat elnökének megválasztása
3. Jurátus főszerkesztőjének megválasztása
4. Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása
5. Egyetemi Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlési képviselőcsoportja tagjainak megválasztása
6. Egyebek

Tallár Ákos
elnök

Teljes meghívó letöltése:
2015. alakuló küldöttgyűlési ülés- Meghívó