Szociális támogatások – Áttekintés

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata az alább bemutatott szociális alapú támogatási rendszer fenntartásával igyekszik hallgatói szociális helyzetét megkönnyíteni, tanulmányaikat támogatni.

 

ELTE ÁJK HÖK új logó nagy

 

 

A következőkben három, az egyetemi tanulmányok során általánosabb célcsoportot érintő szociális támogatást igyekszem bemutatni, és elérhetőségüket megvilágítani. A negyedik támogatás (a kari kiutazási támogatás – rövidítve KARKI) az ERASMUS és más ösztöndíj programok keretében külföldi tanulmányokat végző, felsőbb éves hallgatók számára aktuális, így annak a bemutatására a külügyek között kerül sor.

Ahhoz, hogy szociális alapú támogatásban részesülhessen a hallgató elengedhetetlen, hogy ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT, NAPPALI, tehát teljes idejű képzésben vegyél részt (ez alól az egyetlen kivételt azok képezik, akik képzésüket államilag támogatott formában kezdték meg, és elvégzett féléveik száma alapján még jogosultak lennének rá, de egyéb okból költségtérítéses képzésbe kerültek át)

Az egyetemi tanulmányaid során az első szociális alapú támogatás, mellyel találkozol az ALAPTÁMOGATÁS. Ez egy olyan egyszeri juttatás, melyet minden szemeszter elején hirdet meg az Egyetem Rektori Hivatala azon hallgatók számára, akik abban a szemeszterben létesítenek első ízben felsőoktatási jogviszonyt az aktuális képzési formában életük során, és teszik ezt államilag támogatott, nappali tanrendű képzésben. A pályázatot központi elbírálásra a NEPTUN rendszerén keresztül kell leadni és véglegesíteni, a megfelelő űrlap kitöltésével és a hivatkozott életkörülmények igazolására szolgáló dokumentumok feltöltésével. A pályázati kiírás alapján megfelelően kiválasztott kiemelten támogatott kategória leigazolása után a benyújtott pályázat elbírálásra kerül, és a hallgató tájékoztatást kap az eredményről (minden esetben) – ez egyébként minden, az egyetemi körülmények között kiírt pályázatra igaz. Ennek a pályázatnak a benyújtási határideje minden szemeszter első hónapjának utolsó hetére szokott esni, így a határidőkre érdemes odafigyelned.

A második támogatás, amely időrendben Számodra aktuálissá válhat a RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS. Az előbb tárgyalttól nagyban különbözik, mert míg az Alaptámogatás egyszeri, ez egy folyamatos juttatás formájában segíti a hallgatót. A jogosultsági körülményei a kiemelt kategóriák tekintetében megegyeznek az Alaptámogatásnál megismertekkel, azonban fontos különbség a pontszámítási rendszer és az eredményességi ponthatár meghúzása. Természetesen ennek a részletei is közlésre kerülnek minden félévben az aktuális pályázati kiírásban. A félév elején kiírt pályázat, (amennyiben megnyeri valaki) egy szemeszteren (5 hónapon át) nyújt havonta segítséget az arra rászorulónak.

Ennek a részleteiről és leadásának módjáról, valamint a pontos határidőkről a megszokott információs csatornákon (HÖK honlap, levelezőlisták, hirdetőtáblák, facebook, stb.) kapsz majd kellő időben információt.

A harmadik formája a Karon igénybe vehető, szociális alapú támogatásoknak a RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS. Ez a fajta segítség egy, a hallgató vagy családja életében bekövetkezett váratlan, negatív esemény anyagi kompenzációjaként funkcionál. A pályázat havonta kerül kiírásra, és a hallgató a megjelölt esemény (legszélsőségesebb esetben akár eltartói haláleset, munkahelyvesztés, természeti kár, stb.) leírásával és a vonatkozó, igazoló dokumentumok csatolásával pályázhat az elnyerésére. Az erre használatos felületről (e-mail, papír alap, vagy elektronikus űrlap) szintén az aktuális pályázati kiírásban találsz majd leírást.

A szociális támogatások mindegyikére igaz, hogy azt csak nappali, államilag támogatott képzési formában részt vevő hallgató veheti igénybe. A más rendszerben tanulmányokat folytatók nem juttatásképesek ebből a szempontból, így a támogatásokra sem jogosultak a vonatkozó kormányrendelet értelmében. Ugyanez vonatkozik azokra, akiknek juttatási alapkara nem az Állam- és Jogtudományi Kar, vagy adott esetben nem is az ELTE.

Egyik pályázat igénybevétele sem zárja ki a hallgatót a többi támogatás pályázóinak sorából!

A szociális, kollégiumi és esélyegyenlőségi ügyekkel kapcsolatos kérdésekkel, problémákkal a Hallgatói Önkormányzaton belül egy nagyon szűk, és szigorú titoktartásra kötelezett csapat foglalkozik. A pályázatok elbírálása a Kari Ösztöndíj Bizottság (KÖB) feladata, mely a jogász évfolyamok és a politológusok közül választott emberekből tevődik össze. Velem dolgozik még a szociális, kollégiumi és esélyegyenlőségi területen három ügyvivő is, akik a saját szakterületükre koncentrálva igyekeznek megkönnyíteni az arra rászorulók egyetemi életét. Bármilyen kérdésed lenne a fent említett témákkal kapcsolatban fordulj bátran az említett tisztségviselőkhöz (akiknek elérhetőségeit lejjebb olvashatod).

Elérhetőségek:

Szociális ügyekért felelős alelnök:

szocialis@ajkhok.elte.hu

Esélyegyenlőségi referens:

eselyegyenloseg@ajkhok.elte.hu

Vélemény, hozzászólás?