Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának az alábbi tisztségek elnyerésére az ELTE ÁJK HÖK Alapszabályának (továbbiakban ELTE ÁJK HÖK Asz.) értelmében pályázatot írok ki.

Tisztségek:

  • Elnök
  • Jurátus főszerkesztő

A pályázatok leadási határideje: 2015. április 20. (hétfő) 12 óra (a kari HÖK irodájában, a Választási Bizottsághoz címezve). A küldöttgyűlés tervezett időpontja: 2015. április 20. 18:00 (Budapest, 1053 Kecskeméti utca 10-12. B/12 gyakorló)

Tallár Ákos
elnök

Teljes pályázati kiírás letöltése:
Pályázati kiírás április 20