Tisztelt Hallgatók!

Az ELTE ÁJK HÖK Sport- és Kulturális Pályázati Bíráló Bizottság pályázatot ír ki.

A pályázatok leadásának határideje 2013. március 18. (hétfő) 09.00-tól március 22. (péntek) 10.00-ig tart. A határidő jogvesztő.

A pályázatokat 3 példányban kell papír alapon, a Hallgatói Önkormányzat irodájában leadni.

A pályázaton részt vehet valamennyi, a kar hallgatói által létrehozott gazdasági társaságnak nem minősülő személyegyesülés, amelyek tagjainak legalább fele a kar hallgatója, kivéve, ha azt politikai, vagy a Karral, illetve az Önkormányzattal össze nem egyeztethető célra hoztak létre.

Formai követelmények:

A benyújtott pályázat első lapja a Pályázati Adatlap, mely a honlapról letölthető, HÖK irodán hozzáférhető. (Ennek hiánya formai hiba, a pályázat automatikusan elutasításra kerül.)

A pályázatnak tartalmaznia kell a Pályázati Adatlapon csatolandó mellékletként megjelölt dokumentumokat. (Ezek hiánya formai hiba, a pályázat automatikusan elutasításra kerül.)

  1. Projekt leírása (maximum 1 db. A4-es oldal)
  2. A projekt tervezett költségvetése (tételesen, összegek megjelölésével, táblázatban)
  3. A legutóbb elnyert pályázati pénz részletes elszámolása (nem fénymásolt, eredeti számlákkal!).

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Ebben a pályázó által pályázott valamennyi projektnek és teljes megpályázott összeg projektenkénti felhasználásának is külön-külön szerepelnie kell.

A támogatás elnyerésének célja valamely kari kulturális esemény, rendezvény megvalósulása, illetve a kari sportélet előmozdítása.

Azon hallgatók, akik az előző félévben sikeresen pályáztak ismételt pályázat esetén elszámolást kötelesek az e félévi pályázathoz mellékelni, ennek hiánya formai hiba, a pályázat automatikusan elutasításra kerül!

A Bizottság egyben felszólítja a 2010/2011-es tanév őszi és tavaszi szemeszterében valamint a 2011/2012-es tanév őszi és tavaszi szemeszterében nyertes pályázókat, hogy a fenti határidőig elszámolási kötelezettségüknek tegyenek eleget, illetve nyilatkozzanak a fel nem használt összegről. Ez utóbbi esetben a Bizottság további döntést fog hozni a fel nem használt forrásokkal kapcsolatban.

A pályázók a továbbiakban a Sport- és Kulturális Pályázat Elszámolási Szabályzata alapján kötelesek elszámolni. (Honlapról letölthető, HÖK irodán felvehető)

Tisztelettel:

Gerencsér Csaba
Gazdasági alelnök
ELTE ÁJK HÖK

[fresh_divider style=”solid”]

Vélemény, hozzászólás?