Tisztelt Hallgatók!

Az ELTE ÁJK HÖK Közművelődési Kuratóriuma pályázatot ír ki.

A pályázatok leadási határideje 2013. március 18 (hétfő) 9.00 tól március 22 (péntek) 10.00 ig! A határidő jogvesztő.

A pályázatokat 7 példányban kell papír alapon, a Hallgatói Önkormányzat irodájában (Kecskeméti utca 10-12., belső udvar) leadni.

A pályázaton részt vehet valamennyi, a kar hallgatói által létrehozott, gazdasági társaságnak nem minősülő személyegyesülés, amely tagjainak legalább fele a kar hallgatója, kivéve, ha azt politikai, vagy a Karral, illetve az Önkormányzattal össze nem egyeztethető célra hoztak létre.

Pályázatban kötelező megjelölni:

  • a pályázatért felelős személy nevét, Neptun kódját, és email címét (ezek hiánya formai hiba, mely miatt a pályázat elutasításra kerül)
  • a részletes költségvetési tervezetet
  • a megpályázott összeget

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Ebben a pályázó által elnyerni kívánt valamennyi projektnek és a teljes megpályázott összeg projektenkénti felhasználásának is külön-külön szerepelnie kell.

A támogatás elnyerésének célja valamely kari tudományos vagy a közművelődés előremozdítását célzó rendezvény megvalósulása, illetve a kari tudományos közélet támogatása.

Azon hallgatók, akik az előző 2 félévben sikeresen pályáztak, ismételt pályázat esetén elszámolást kötelesek az e félévi pályázathoz mellékelni, ennek hiánya formai hiba, a pályázat automatikusan elutasításra kerül!

A Bizottság egyben kéri a 2011/2012-es tanév őszi és tavaszi szemeszterében, valamint a 2012/2013-as tanév őszi szemeszterében nyertes pályázókat, hogy a fenti határidőig elszámolási kötelezettségüknek tegyenek eleget, illetve nyilatkozzanak a fel nem használt összegről. Ez utóbbi esetben a Kuratórium további döntést fog hozni a fel nem használt forrásokkal kapcsolatban. Az eddig be nem nyújtott elszámolásokat pedig kivizsgálja.

Tisztelettel:
Nyitrai Tibor
Szociális alelnök
ELTE ÁJK HÖK

Vélemény, hozzászólás?