LLukács

Lukács Melinda

Szövetség a Hallgatókért

Kedves Hallgatótársak, Lukács Melindának hívnak, 2013 óta vagyok az ELTE ÁJK, és azon belül a levelező jogász szak hallgatója. Tanulmányi eredményeim és segítőkészségem révén maradéktalanul élvezem évfolyamtársaim bizalmát, amelyet a csoportfelelősi feladatok ellátása során is gyarapítottam. Az idén úgy döntöttem, e bizalmat immár más minőségben, mint a szak újonnan megválasztott képviselőjeként szeretném tovább gyarapítani. Képviselővé választásom esetén elsődleges célom a levelező jogász szaknak az elmúlt években kialakított egységes arculatának, közösség voltának, Karunkon elfoglalt helyének megőrzése és megerősítése lesz, amely csak egy építő jellegű párbeszéd segítségével, támogató légkör kereteiben valósítható meg.

LMinchevVasil

Minchev Vasil

Szövetség a Hallgatókért

Minchev Vasilnak hívnak, immár több mint tíz éve koptatom az Alma Mater padjait. 2013 óta a jogi kar levelező jogász szak hallgatójaként, illetve 2015 óta képviselőjeként is tevékenykedem. Hallgatói éveim során azt tapasztalhattam, hogy ha mindannyian segítünk egymásnak abban, amiben tudunk – akármilyen közhelyesen is hangozhat –, végeredményben ez közös sikerhez vezet. Ezért szerveztem közös tanulásokat, osztottam meg jegyzeteimet, siettem hivatalos titulus nélkül is mások segítségére. 2014-ben engem választottak csoportfelelősnek, 2015 tavaszán pedig rám esett a választás a Bándi Tamás melletti második képviselőjelölt személyének tekintetében. Tamás abszolválását követően is tovább szeretném vinni a tavaly elkezdett munkát, amennyiben megtiszteltek bizalmatokkal.

LOllári

Ollári Marcell

Új HÖK Mozgalom

Ollári Marcell vagyok, az ELTE ÁJK másodéves, levelezős hallgatója, az Új HÖK Mozgalom képviselőjelöltje. Rengeteg be nem fejezett vagy még el sem kezdett munka áll előttünk ahhoz, hogy elmondhassuk, hogy az ÁJK-n a levelező képzést a HÖK energikus, lendületes, munkájának köszönhetően egy eddiginél jobban működő mederbe tereltük. Én készen állok a feladatra, ismerem a levelező képzésre járó Hallgatók problémáit, amit konkrét tervekkel és teljes odaadással kívánnék képviselni.

 

(2 képviselő választható)