Tisztelt Hallgatók!

A 2013-2014-es tanév október havi rendkívüli szociális támogatás pályázatának leadási határideje: október 25. (péntek) 12.00! A rendkívüli szociális támogatás a hallgató vagy családja életében bekövetkezett váratlan, negatív változás enyhítésére folyósított egyszeri juttatás.

A pályázat érvényességének feltétele a hivatkozott esemény igazolásának csatolása, melynek hiánya formai hiba (a pályázat automatikus elutasításra kerül).

A pályázat benyújtására a NEPTUN rendszer Ügyintézés – Kérvények menüpontja alatt (tehát elektronikus formában) nyílik lehetőség. Az online felületen elérhető az általános pályázati űrlap, amelyen a hallgatónak a hivatkozott esemény megjelölését és az azt alátámasztó dokumentumon kívül az alábbi adatokat kell rögzítenie:

– képzési kódját (Neptun – Tanulmányok – Képzés adatok menüpont)

Nem jogosultak a támogatásra:

– a költségtérítéses és önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatók

– a más juttatási alapkar (ELTÉN belüli) vagy más egyetem (ELTÉN kívüli) hallgatói

– a korábban más felsőoktatási intézményben megkezdett hallgatói jogviszonnyal rendelkezők.

A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén a pályázat elbírálására leghamarabb a soron következő pályázati kiírás keretein belül van lehetőség.

Bp. 2013. október 21.

Tisztelettel: Nyitrai Tibor

Szociális ügyekért felelős alelnök

ELTE ÁJK HÖK

Vélemény, hozzászólás?