Szeptembertől az ELTE minden karán egységes igazolási- és pontrendszerben adhatják le rendszeres szociális támogatás pályázataikat az egyetem hallgatói. Az új rendszert az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság dolgozta ki a karok részönkormányzati tisztségviselőinek részvételével. A hallgatói normatíva rendszeres szociális támogatásra fordítandó része így egyetemi szinten is sokkal igazságosabb lehet.

Mostanáig eltérő összegű támogatást kaphattak például az ELTE különböző karaira járó testvérpár tagjai – annak ellenére, hogy azonos körülmények között élnek. Június végén az ELTE Szenátusa elfogadta azt a HKR módosítását, melynek értelmében lehetővé válik, hogy a rendszeres szociális támogatásokra fordítandó, törvényben rögzített hallgatói normatívát egy közös, egyetemi keretből kapják meg az egyetem hallgatói. Így ezek után, ha a példában szereplő testvérpár tagjai két külön karon pályáznak, és pályázataikat az adott karon bírálják is, az azonos pontszámra azonos összegű támogatást fognak kapni.

Ennek feltétele egy egységes pontrendszer kialakítása volt. Szeptemberben már minden kar hallgatója a Neptun felületén adhatja le rendszeres szociális támogatás pályázatát. Az új pontrendszer a kari ponthatárokat is megszünteti, a központi ponthatár azonban a korábbi kari pontrendszerek arányait fogja követni. A pályázatok mindig az adott félévre lesznek érvényesek, tehát a BTK-n is kialakításra kerül a féléves pályázati rendszer.

A részletes és végleges pályázati kiírás augusztus elején várható – ezután körülbelül egy hónapjuk marad a pályázó hallgatóknak a megfelelő igazolások összegyűjtésére. A kérdésekkel kapcsolatban továbbra is a kari bizottságok tagjaihoz lehet fordulni.

Forrás: ELTE Online