Tisztelt Hallgatók!

Az ELTE ÁJK HÖK Közművelődési Kuratóriuma pályázatot ír ki. A pályázatok leadási határideje 2013. október 24. (csütörtök) 13.00! A határidő jogvesztő.

A pályázatok leadására papír alapon (7 példányban) a Hallgatói Önkormányzat Irodájában (Kecskeméti utca 10-12., belső udvar) van lehetőség.

A pályázaton részt vehet valamennyi, a kar hallgatói által létrehozott, gazdasági társaságnak nem minősülő személyegyesülés, amely tagjainak legalább fele a kar hallgatója, kivéve, ha azt politikai, vagy a Karral, illetve az Önkormányzattal össze nem egyeztethető célra hoztak létre.

Pályázatban kötelező megjelölni:

– a pályázatért felelős személy nevét, Neptun kódját, képzési kódját (Neptun-Tanulmányok-Képzés adatok menüpont) és email címét (ezek hiánya formai hiba, mely miatt a pályázat elutasításra kerül)

– a részletes költségvetési tervezetet

– a megpályázott összeget.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Ebben a pályázó által elnyerni kívánt valamennyi projektnek és a teljes megpályázott összeg projektenkénti felhasználásának is külön-külön szerepelnie kell. A támogatás elnyerésének célja valamely kari tudományos vagy a közművelődés előremozdítását célzó rendezvény megvalósulása, illetve a kari tudományos közélet támogatása.

Azon hallgatók, akik az előző 2 félévben sikeresen pályáztak, ismételt pályázat esetén elszámolást kötelesek az e félévi pályázathoz mellékelni, ennek hiánya formai hiba, a pályázat automatikusan elutasításra kerül!

A Bizottság egyben kéri a 2012/2013-es tanév őszi és tavaszi szemeszterében nyertes pályázókat, hogy a fenti határidőig elszámolási kötelezettségüknek tegyenek eleget, illetve nyilatkozzanak a fel nem használt összegről. Ez utóbbi esetben a Kuratórium további döntést fog hozni a fel nem használt forrásokkal kapcsolatban. Az eddig be nem nyújtott elszámolásokat pedig kivizsgálja.

Tisztelettel: Nyitrai Tibor

Szociális alelnök

ELTE ÁJK HÖK

Elszámolási szabályzat

Pályázati adatlap

Vélemény, hozzászólás?