Mennyire vagy elégedett a jelenlegi mintatantervvel?

1 - mennyire elégedett

Melyik három félévet érzed leginkább túlterheltnek?

2- melyik három félévet

Melyik három félévet érzed legkevésbé túlterheltnek?

3 - melyik három félév legkevésbé

Melyik tantervi évet érzed összességében túlterheltnek?

4 -melyik tantervi év

Melyik tantervi évet érzed összességében legkevésbé túlterheltnek?

melyik tantervi év legkevésbé

Melyik félévre időzítenéd a különböző alapvizsgákat/szigorlatokat?

melyik évre időzítenéd

Elképzelhetőnek tartod-e, hogy tételes jogi tárgyakat már az első félévben oktassanak?

7 -tételes jogi tárgyak

Melyiket támogatod?

8 - több kontakt

A képzés során az elméleti vagy a gyakorlati képzésre fektetnél nagyobb hangsúlyt? Írd a választási lehetőségek mellé, hogy mekkora százalékban osztanád el őket!

9 - elméleti

Mennyire vagy elégedett a jogi tanulmányaid során kapott gyakorlati (pl. jogesetek megoldása, feldolgozása) képzés mennyiségével?

gyakorlati képzés mennyiség

Mennyire vagy elégedett az elméleti oktatással?

10 - mennyir elégedett

Véleményed szerint szükség van-e a modulrendszerre?

11 Szükség van e modulrendszerre

Mennyire vagy elégedett jelenlegi formájában a modulrendszerrel?

12- mennyire vagy elégedett a mod

Fontosnak tartod, hogy a modulrendszer keretén belül nagyobb hangsúlyt lehessen fektetni a specializálódásra?

13 -specializálódás

Véleményed szerint szükség van az első félévben tanulás- és írásmódszertani kurzusra? (a kurzus lényege, hogy a hallgatókat felkészítse a nagyobb mennyiségű tananyag elsajátítására, valamint a tudományos minőségű írásra)

14 - tanulás módszertan

Fontosnak tartod, hogy egy adott tárgy szemináriumainak teljesítése – annak ellenére, hogy más-más oktató tartja a szemináriumi csoportok óráit – egységes követelményrendszeren alapuljon?

15 - egységes követelményrendszer szem

A vizsgáztatás során melyiket tartod fontosabbnak: a jogalkalmazást igénylő feladatokat (pl.: jogesetmegoldás) vagy az elmélet számonkérését? Írd a választási lehetőségek mellé, hogy melyiket mekkora százalékban támogatod!

16 - jogalk igénylő feladatok

Szeretnéd-e hogy az írásbeli vizsgák open-bookos jellegűek legyenek?

17 - openbook

Véleményed szerint inkább több tárgyat tanuljunk egy szemeszterben, vagy kevesebb tárgyat, de azokkal mélyebben foglalkozzunk?

18 - több kevesebb

Véleményed szerint inkább nagyobb témaköröket lefedő tárgyakat tanuljunk részletesebben a szabadon választhatók között is (pl. európai gazdasági jog, adójog, emberi jogok, környezetvédelmi jog) vagy speciálisabb jogterületeket (pl. európai telekkönyvi rendszerek, elektronikus kommunikáció polgári peres eljárásokban)?

19 -spec