Tisztelt Hallgatók!

A rendkívüli szociális támogatás a hallgató vagy családja életében bekövetkezett váratlan, negatív esemény anyagi kompenzációjaként folyósított egyszeri juttatás. A pályázat benyújtására a NEPTUN rendszer Ügyintézés – Kérvények menüpontja alatt (tehát elektronikus formában) nyílik lehetőség.

A 2014-2015. tanév november havi rendkívüli szociális támogatás pályázatának leadási határideje: 2014.11.21. (péntek) 20 óra.

A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén a pályázat elbírálására leghamarabb a soron következő pályázati kiírás keretein belül van lehetőség.

Bp. 2014. november 16.

Deák Milán
Szociális ügyekért felelős alelnök
ELTE ÁJK HÖK

Rendkívüli szoctám – kiírás 2014-15