Szerző -ELTE ÁJK HÖK

3. javaslat

Mi lenne ha a HÖK helyett hozzáértő emberek látnák el a hallgatók képviseletét nem néhány politikai pályára készülő, inkompetens, nagyzási tébolyban szenvedő kölyök?

2. javaslat

SPSS szoba politológus hallgatóknak, mint a TÁTK-n, ahová szabadon be lehet menni.

Választási kiírások törlése korrekció céljából

2018. október 3-ai EHÖK Elnökségi ülésen Varga Ádám Zoltán, az EHÖK Ellenőrző Bizottságának Elnöke és Horváth Mihály az EHÖK Elnöke a folyamatban lévő választási kiírások felülvizsgálatát kérte azoktól a Karoktól, ahol már kiírásra kerültek az őszi választások. Ennek oka, hogy A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának és Tagönkormányzatainak Választási Kódexébe (továbbiakban HÖOK Választási Kódex) foglalt szabályoknak teljesülnie kell a választások lebonyolítása során.
Az ELTE ÁJTK HÖK választási kiírásai tartalmukban az ELTE ÁJTK HÖK Alapszabályának ugyan megfeleltek, de a HÖOK Választási Kódexének 2. § (6) és 3. § (2) bekezdéseiben foglalt 15 napos várakozási időnek nem tettek eleget, így emiatt az EHÖK kérése szerint a választási kiírások törlését kezdeményeztem a kari HÖK Választási Bizottsága előtt, egyúttal az alábbi dátumokat is javasoltam a választásokra vonatkozóan.

Jelöltállítás: 2018. november 5 – november 12.
Bemutatkozási időszak: 2018. november 13 – november 19.
Szavazás lebonyolítása: 2018. november 20 – november 30.

A Választási Bizottságtól egyúttal azt is kértem, hogy annak ellenére, hogy a választási kiírások ezek alapján 2018. október 20-ig írhatók ki, az új választási kiírásokat mielőbb (lehetőleg a napokban) hirdesse ki.

A HÖOK Választási Kódexe ezen a linken érhető el, a 4. számú mellékletben: https://hook.hu/public/files/article/f_3c1ce3e64696caaf709e42e335ef979b.pdf

Az új kiírások az új kiírások valamennyi vonatkozó szabállyal összhangban kerülnek majd kiírásra.

Budapest, 2018.10.04.

SZABÓ TAMÁS
ELNÖK
ELTE ÁJTK HÖK

1. javaslat

A kari kiutazási ösztöndíjra a félév végén kelljen pályázni.

Orientációs nap – Segítői jelentkezés

Kedves Hallgatók!

Idén is van lehetőség diáksegítőként az ON szervezőbizottságának és a mentoroknak a munkáját segíteni az ON ideje alatt (pl. infopult) és közvetlenül előtte is.
Augusztus 12-ig lehet jelentkezni diáksegítőnek az alábbi linken!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy2YgvprV77rfYzpiHvsnXJpUHCwxPixt5YA-7m2MC-_Y0dQ/viewform?usp=sf_link

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt.
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban (korábban Köztársasági Ösztöndíj) azon államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses/önköltséges teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgató pályázhat, aki jelenlegi vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban azok az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók részesülhetnek, akik az előző két szemeszterben együttesen legalább 4,51-es ösztöndíjindexet értek el, és pályázatukat oktató támogatja. A támogató oktató a Karral jogviszonyban vagy szakmai kapcsolatban álló oktató lehet.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanév, azaz 10 hónap időtartamára lehet elnyerni, havi összege 40.000 Ft.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra szóló pályázatot a Tanulmányi Hivatalban kell benyújtani 2018. június 29. (péntek) 12 óráig.

A határidőben beérkezett pályázatokat a Tanulmányi Bizottság rangsorolja és annak eredményét július 9-én (hétfő) e-mail útján megküldi a pályázó hallgatók részére. A rangsorba való betekintést július 10-én és 11-én 9-12 óráig a Tanulmányi Hivatalban biztosítjuk.

Részletes pályázati kiírás

Adatlap