A 2016. április 19-i alakuló küldöttgyűlési ülés jegyzőkönyve a következő napirendi pontokkal és eredményekkel:
  1. Bejelentések
  2. Elnöki évértékelő
  3. A Hallgatói Önkormányzat elnökének megválasztása és az elnöki eskü  – Czabán Samu
  4. A Jurátus főszerkesztőjének megválasztása – Máté Csilla
  5. EHÖK küldöttgyűlési képviselők megválasztása – rendes tagok: Ványa Bertalan, Hegedűs Arnó, Nagy Teodóra; póttagok: Nagy Zsolt, Vágvölgyi Gergely, Simon András, Kovács Norbert
  6. Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása – Király Martin, Jádi Olivér, Gregs Gábor
  7. Egyebek
Jegyzokonyv_alakulo_KGY_2016.04.19.