Címke -pályázat

Szociális támogatások és közéleti ösztöndíj-pályázati kiírás

Rendszeres szociális támogatás

A támogatás a hallgató szociális helyzete alapján, egy félévre biztosított, havonta folyósított juttatás, mely a hallgató által beadott pályázat útján igényelhető. A pályázatok értékelése pontrendszer alapján történik – vagyis támogatásban az részesülhet, akinek a beküldött pályázata alapján kapott pontjai meghaladják az adott félév jogosultsági minimumponthatárát. A szociális helyzet megítélésekor figyelembe vesszük a hallgató lakhatási körülményeit, az állandó lakcím távolságát, a hallgatóval egy háztartásban élők jövedelmét, egészségügyi állapotát stb. Ha a minimumpontszámot eléri, kiemelt összeget kaphat, aki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva.

 

Alaptámogatás

Az ösztöndíj egy egyösszegű támogatást jelent, mely pályázat útján igényelhető. Alaptámogatásra jogosult lehet, aki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva. Pályázni a beiratkozást követő első félév elején lehetséges.

 

Rendkívüli szociális támogatás

A rendkívüli szociális támogatás a szociális helyzet váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. Rendkívüli szociális eseménynek minősül az odaítélés szempontjából minden, a hallgató, illetőleg a családja anyagi körülményeit váratlanul, átmenetileg kedvezőtlenül befolyásoló esemény, különösen a gyerekszületés, a haláleset, a munkanélkülivé válás, a súlyos baleset vagy a vagyoni kár. Rendkívüli szociális támogatásban a hallgató kérelme alapján részesülhet.

 

Egyetemi Közéleti ösztöndíj

Közéleti ösztöndíjat a hallgatói és doktorandusz önkormányzat választott tisztségviselője, a tisztség betöltésének idejére, valamint az egyetemi, vagy kari közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató kaphat. A választott tisztségviselők ösztöndíjairól az adott szervezeti egység küldöttgyűlése dönt. Az egyetemi, illetve a kari közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató közéleti ösztöndíj-pályázatáról – ideértve annak meghirdetését is – a hallgatókból és közalkalmazottakból álló Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság, illetve Kari Ösztöndíj Bizottságok döntenek.

Kulturális Bizottság – Pályázati felhívás

Tisztelt Hallgatók!

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (a továbbiakban: HÖK) Alapszabálya 78. § (3) bekezdés értelmében a HÖK kulturális ügyekért felelős alelnökének vezetésével Kulturális Bizottság működik.

Így a HÖK kulturális ügyekért felelős alelnökeként pályázatot írok ki a megalakuló Kulturális Bizottság tagságára. A felveendő tagok keretszáma maximum 6 fő.

A jelentkezés feltételei:

 • aktív hallgatói jogviszony: a hallgató az ÁJK valamelyik szakján tanul

Nem jelentkezhet:

 • olyan hallgató, akit tanulmányi okokból egyszer már elbocsátottak, és újra felvételizett
 • 2007 előtti jogviszonnyal rendelkező hallgató
  • olyan hallgató, aki ellen korábban, vagy jelenleg fegyelmi eljárás volt vagy van folyamatban

A pályázati anyag tartalma:

 • egy db Europass önéletrajz
 • elérhetőségi adatok: telefonszám, e-mail cím
 • egy db motivációs levél
 • formai követelmények: TNR, 12-es betűméret, Normál margó, 1,5 sorköz
 • terjedelem: nappalisoknak max. 1 oldal, levelezősöknek max. 2 oldal
  • tartalmazza: a jelentkezés okát, innovatív elképzeléseket

A jelentkezés menete:

1. CV és motivációs levél beküldése elektronikusan. Határidő: 2014. február 14. (péntek) 23:59. Cím: kulturalis@ajkhok.elte.hu

2. Személyes elbeszélgetés. Időpontja: 2012. február 17. (hétfő) 15:30-17.00. Helyszín: B épület HÖK Iroda. Jelen lesz: Vári Zsolt kulturális ügyekért felelős alelnök, illetve 1 fő elnökségi tag. A beszélgetés kötetlen, ismerkedős.

A beszélgetésre minden jelentkezőnek magával kell hoznia a CV és a motivációs levél egy példányát, amelyet saját kezű aláírásával kell ellátnia! A megjelenés csak a nappali tagozatos hallgatók számára kötelező.

3. A döntésről a jelentkezők 2012. február 19. (szerda) 23:59-ig e-mailben vagy telefonon visszajelzést kapnak, amely tartalmazza a pályázat sikerességére vonatkozó döntést.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az alábbi e-mail címen várom: kulturalis@ajkhok.elte.hu
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várok, izgalmas programok lesznek a második félévben, melynek szervezéséből sokat lehet tanulni!

Budapest, 2014. február 05.

Vári Zsolt

kulturális ügyekért felelős alelnök
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Hallgatói Önkormányzat

Az ELTE Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottsága pályázatot hirdet

Az ELTE Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottsága pályázatot hirdet az alábbi operatív bizottsági pozícióra. A követelményekben megjelölt dokumentumokat 2014. január 26. 23:59 percig kell megküldeni a kulugy@ehok.elte.hu e-mail címre. A pályázóknak előadásaikat a 2014. január 31-én, 18:00 órakor kezdődő EHKB-ülésen kell megtartaniuk, melyet az ELTE EHÖK Szerb utca 21-23. szám alatti irodájának tárgyalójában tartunk.

Határon túli ügyekért felelős tag

 • az egyetemen tanuló határon túli hallgatók tájékoztatása és érdekképviselete
 • kapcsolattartás a határon túli magyar hallgatói szervezetekkel, egyetemi hallgatói önkormányzatokkal
 • az ELTE határon túli promoveálása
 • határon túli hallgatóknak szóló pályázatok felkutatása
 • részvétel az EHKB ülésein

Követelmények:

 • társalgási szintű angol nyelvtudás
 • aktív ELTE-s nappali hallgatói jogviszony
 • 5-10 perces angol nyelvű bemutatkozás az EHKB előtt
 • önéletrajz
 • motivációs levél

A pályázat elbírálásában előnyt jelent:

 • tapasztalat a határon túli ügyekben
 • határon túli származás

“Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” pályázat

A Gazdasági Versenyhivatal “Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” címmel országos tanulmányi versenyt hirdet

a magyar és az európai uniós versenyjog és a tudatos fogyasztói döntéshozatal tárgyában magyarországi egyetemek és főiskolák nappali tagozatos hallgatói részére

Leadási határidő: 2014. május 5. (postai bélyegző szerint)
Eredményhirdetés: várhatóan 2014. július

Felhívás: A Budapesti Értéktőzsde Kochmeister-díj pályázata 2013-2014.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) által meghirdetett Kochmeister-díj pályázattal a BÉT olyan tehetséges fiatalokat kíván jutalmazni, akik előre meghatározott, a tőzsdével, tőkepiaccal, a pénzügyi öngondoskodás témájával kapcsolatos témakörökben a legjobb tanulmány(oka)t készítik el.

[fresh_alert color=”red”]Figyelem! A pályázat jelentkezési határidejét meghosszabbították, így a hallgatóknak 2014. január 20-ig van lehetőségük a pályázatra jelentkezni.[/fresh_alert]

A pályázatra várjuk minden 35 év alatti nappali, esti és levelező tagozatos egyetemista, főiskolás, PhD, MBA hallgató, illetve másoddiplomás, külföldi egyetemen, főiskolán tanuló diák munkáját. A pályázati témákat a Budapesti Értéktőzsde, illetve a tőkepiac aktuális kérdéseinek figyelembe vételével állítottuk össze, így a témakörök a következők:

 • Hazai magánbefektetők internetes kereskedése
 • High Frequency Trading piaci hatásai
 • Részvényelemzés készítése valamely, a BUMIX Indexben szereplő társaságról
 • KKV-k finanszírozása Magyarországon belül
 • Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás
 • Kockázati tőke Magyarországon
 • Az adók hatásai a pénzügyi eszközök kereskedésére
 • A részvényindexek és benchmarkok szerepe a befektetési stratégiákra
 • Európai IPO körkép
 • Nemzetközi tőzsdefelvásárlások hatásai

A pályázatra való jelentkezés határideje: 2014. január 20.

A Kochmeister-díj pályázatunk részleteiről bővebben a www.bet.hu/topmenu/tozsde/kochmeister oldalon tájékozódhatnak, illetve a mellékelt Pályázati kiírásból:

Palyazati_csomag 2013-14.pdf

Köszönettel:

Varga-Balázs Attila

Attila Varga-Balázs
Director
Trading and Business Development Division

Budapest Stock Exchange Ltd., Member of the CEE Stock Exchange Group
1062 Budapest Andrássy út. 93
Phone: +36 1 429 6855, Fax.: +36 1 429 6817
vargab@bse.hu, www.bet.hu
www.ceeseg.com

Felhívás – Tudományos pályázat

Az ELTE Bibó István Szakkollégium Büntetőtudományok Műhelye a Büntetőtörvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatályba lépése kapcsán tudományos pályázatot hirdet tanulmány készítésére.

A legkiemelkedőbb tanulmányokat pénz- és könyvjutalommal, illetve publikációs lehetőséggel díjazzuk. A pályadíjak kiosztására 2013. április 12-én, az új Btk.-ról rendezett szakmai-tudományos konferencián kerül sor.

A pályázati feltételekről, a témakörökről, a pályázat benyújtásának módjáról és a pályadíjakról részletes tájékoztatásért lásd: http://bibo.elte.hu/node/52