Címke -felvételi

Tartalmi tájékoztató – JÖSz felvételi (2013)

Joghallgatók Önképző Szervezete (JÖSz)

 (2013) tájékoztató

 a felvételi tartalmi oldaláról

 

A Joghallgatók Önképző Szervezete (JÖSz) felvételi eljárásának célja olyan, az ELTE ÁJK-n hallgatói jogviszonnyal rendelkező joghallgatók felvétele, akik a JÖSz építésében és munkájában tevékenyen részt tudnak venni.

 

A JÖSz célja; hogy tagjai jobb jogásszá váljanak. Jogtudományi önképzései mellett ezt művelődési eseményei és szeretetszolgálati tevékenysége útján valósítja meg: közösségi alapon szerveződve, a közösség erejével, a közösségért. Így, ha önképzései, művelődése és szolgálata révén erős közösséget alkot, tagjai is előrelépnek a jogtudományok terén.

 

A JÖSz alappillérei: jogtudomány, művelődés, szeretetszolgálat.

 

A JÖSz alapelvei: közé tartozik, hogy szellemi, testi gyarapodása mellett, tagjainak szüksége van a lelki növekedésre is. Ezért a JÖSz Alapszabálya a szeretetszolgálati alappillért így határozza meg: “Mind közül a legnagyobb.” A JÖSz alapelvei értelmében tevékenysége meghatározóan jogtudományi irányultságú, célja, – tudniilik, hogy tagjai jobb jogásszá váljanak, – elsőbbséget élvez. A JÖSz tagjai a közösségépítés elősegítése és a szélesebb műveltség megszerzése érdekében művelődési tevékenységet folytatnak.

 

A JÖSz építése alatt kell érteni a már meglévő alapelvek mentén a rövid és hosszú távú tervek kidolgozását, illetve a kidolgozás befejezését, a szervezeti keretek további alakítását és a szervezeti viselkedésformák megerősítését. A JÖSz Alapszabálya értelmében: „Minden tagnak joga és kötelessége a szervezet tehetsége és képességei szerinti építése.” Az újonnan felvettek tehát nem egy kész építmény részeivé válnak, hanem lehetőségükben áll majd ennek a lendületesen, folyamatosan alakuló és erősödő szervezetnek az építőivé válni.

 

A JÖSz építéséhez és tevékenységéhez olyan felvételizőket keres, akikben a tudásvágy, az alkotókészség és a szolgálat hármasa egyszerre van jelen. Tudásvágy az újabb ismeretek felé, alkotókészség valamely pillér, a JÖSz működéséhez szükséges feladatok vagy egy szorosan vett szakmai kérdés tekintetében és a szolgálat érzülete a JÖSz és embertársaink iránt.

 

A kétfordulós felvételi eljárás célja a jelentkező személyiségének közelebbi megismerése; gondolkodásmódjának, problémamegoldó-képességének, alkotókészségének, valamint tájékozottságának átfogó feltérképezése. A feladatlapok kitöltése elsősorban gondolkodást, jó fogalmazókészséget és logikát igényel.

 

A JÖSz bátorít minden kedves jelentkezőt, hogy a felvételi során merjen szabadon gondolkodni, bátran fogalmazni, önmagát megmutatni. A felvételi során rossz válasz nem, legfeljebb rossz kérdés születhet!

 

Üdvözlettel; a JÖSz felvételiért felelős csapata.

Tájékoztató a Joghallgatók Önképző Szervezete felvételi eljárásáról – 2013

JÖSz - felvételizni?

A JÖSz felvételt hirdet az ELTE ÁJK nappali tagozatos jogász hallgatói számára

Kedves Hallgató!

Az egyéves Joghallgatók Önképző Szervezete felvételt hirdet! A felvételin az ELTE ÁJK nappali tagozatos, a felvételire jelentkező jogász hallgatói vehetnek részt. A felvételi eljárás két fordulóból; egy írásbeli és egy szóbeli fordulóból áll.

Írásbeli forduló: 2013. március 6.
szerda 18:00 óra,
ELTE ÁJK ’A’ épület, VIII. előadó

Szóbeli forduló: 2013. március 13-14.
szerda-csütörtök 18:00 óra,
ELTE ÁJK ’A’ épület

A felvételi eljárásban azok a nappali tagozatos jogász hallgatók vehetnek részt, akik 2013. március 6-án megírják a felvételi első, írásbeli fordulóját.

Jelentkezni a „JÖSz – felvételizni?” Facebook eseményen lehet.

Az első forduló megírása önmagában lehetőséget biztosít a második, szóbeli fordulón való részvételre.

Az első fordulóra, kérjük a jelentkezőket, hogy hozzanak magukról egy önéletrajzot, valamint egy kötetlen motivációs (kísérő) levelet.

A feladatlapok és a beadott önéletrajzok, levelek alapján a jelentkezők személyiségét szeretnénk közelebbről megismerni; gondolkodásmódjáról, problémamegoldó-képességéről, alkotókészségéről, valamint tájékozottságáról átfogó képet kapni.

A feladatlapok kitöltése leginkább gondolkodást, jó fogalmazókészséget és logikát igényel. A feladatlapok a személyes adatok megadásával kezdődnek és a 3 részre tagolódó feladatokkal folytatódnak:

-Személyes adatok:

  • név;
  • évfolyam;
  • születési idő;
  • e-mail:

-Feladatok

I.            rész: rövid válaszok (1-3 mondat)

II.            rész: hosszú válaszok (5-10 mondat)

III.            rész: feladványmegoldások (10-20 sor)

 

A feladatlapok kitöltésére a nyugodt munka érdekében 1,5 óra áll rendelkezésre.

A feladatlapok megoldásához segédeszköz nem használható.

Az írásbeli forduló mintafeladatlapja elérhető a

www.facebook.com/joghallgatokonkepzoszervezete és a

www.ajkhok.elte.hu/kozosseg/hallgatoi-csoportok/josz/ oldalon.

 

A szóbeli forduló a jelentkező és a felvételi bizottság közti kötetlen beszélgetésből áll. A beszélgetés célja, hogy a JÖSz a bizottságon keresztül személyesen is megismerje a jelentkezőt, és felmérje, hogy miért szeretne csatlakozni a Közösséghez és mik a tervei JÖSz-ös pályafutása alatt.

 

A szóbeli forduló két napon kerül megrendezésre; 2013. 03. 13-14-én

A beszélgetés mintegy 15-20 perc időkeretben valósul meg, a beszélgetés alatt a teremben a felvételizőn és a bizottságon kívül más nem tartózkodhat.

Kérdéseiteket, észrevételeiteket várjuk: josz.felveteli@gmail.com / www.facebook.com/joghallgatokonkepzoszervezete címeken!

 JÖSz - felvételizni?

Beszélgetés Filemon Norberttel, a JÖSz felvételiért felelős megbízottjával

Félig még a vonaton, majd kisebb megszakítással a kollégiumba érkezésedkor, telefonon beszélgetünk. Sok munka akad a felvételivel?

Komoly szervező munkát igényel a folyamat, tulajdonképpen nem lehet hibázni. Hála Istennek azonban, nagyon jó emberekkel dolgozhatok együtt, így a feladatokat el tudjuk osztani és lépésről lépésre haladunk a cél felé.

Filemon Norbert, a JÖSz felvételiért felelős megbízottja

Filemon Norbert, a JÖSz felvételiért felelős megbízottja

 Mi az ami leginkább megnehezíti az előkészületeket?

A sikeres felvételiztetéshez számos feladattal kell megküzdenünk a felvételi alapelveinek lefektetésétől kezdve az eljárási rend kidolgozásán, a termek lefoglalásán, a plakátok, szórólapok, molinó elkészítésén keresztül a hallgatók közvetlen eléréséig. Mindez folyamatos összpontosítást, összeszokott csapatmunkát és türelmet igényel. Nem szabad elfelejteni emellett azt sem, hogy a mienkkel egyidejűleg másik 6 remek egyetemi szervezet folytat felvételit, mellettük kell meg megmutatnunk, hogy mit is kínálunk a hallgatóknak.

Akkor kezdjük az elején: miért érdemes belépni a JÖSz-be?

Azt gondolom jó, hogy ha az ember tartozhat valahová: így van ez az egyetemen is. Ez egy nagyon jó közösség, amely nem csak a szakmaiságra koncentrál, hanem a jogtudomány mellett művelődési és szeretetszolgálati tevékenységet is folytat, így ölelve fel a pezsgő egyetemi élet széles spektrumát.

Mit kell tennie annak, aki be szeretne lépni a JÖSz-be?

Ez igen egyszerű. El kell jönnie a felvételi írásbeli fordulójára, ami az ’A’ épület VIII-as előadójában lesz megtartva március 6-án, 18:00 órától. A felvételi előtt lehetőség szerint a jelentkező jelezzen vissza Facebook eseményünkön, itt is folyamatosan osztunk meg majd tudnivalókat a felvételiről.

Mit lehet tudni a felvételi tartalmi oldaláról? Milyen embereket kerestek a felvételi során?

Olcsó fogás lenne azt mondani: „tehetséges embereket keresünk”, hisz belőlük a Karon nincs hiány ugyanakkor ennél többről is van szó. Olyan emberekre van szükségünk, akik készek tevékenyen részt venni közösségünk életében. Látni szeretném a tudásvágyat, az alkotókészséget, hogy a felvettek tehetségük szerint hozzájárulnak a JÖSz építéséhez. Ahogy a törvény is mondja: „kiemelkedő képességű és hozzáállású” hallgatókat keresünk. Emellé fogalmaztuk meg mi magunk az Alapszabályunkban: „Minden tagnak joga és kötelessége a szervezet tehetsége és képességei szerinti építése.” Ez a rendelkezés összefügg egy másik alapelvünkkel: a közösség építése által maguk a tagok is fejlődnek, épülnek.

Lesz a felvételin túl is lehetőség a jelentkezők és a tagok közti kapcsolatépítésre, megismerkedésre?

Lesz lehetőség, méghozzá nyomban az írásbeli másnapján, amikoris egy könnyű beülés során ismerkedhetünk meg egymással.  Minden, az írásbelin résztvevő kedves jelentkező és mi, az egész JÖSz.

JÖSz – felvételizni?

JÖSz - felvételizni?

JÖSZ – felvételizni?

2013. március 6. 18:00

Tudásvágy. Alkotókészség. Szolgálat.

Az egyéves Joghallgatók Önképző Szervezete felvételt hirdet.

A felvételi eljárás kétfordulós. Az írásbeli fordulót a szóbeli elbeszélgetés követi.

Válj velünk jobb jogásszá, művelődj és szolgálj velünk szeretettel – a közösség erejével!

Írásbeli forduló: 2013. március 6. 18:00
ELTE ÁJK ‘A’ épület

Jogtudomány. Művelődés. Szeretetszolgálat.

josz.felveteli@gmail.com | facebook.com/joghallgatokonkepzoszervezete

JÖSz Hirdetés