Joghallgatók Önképző Szervezete (JÖSz)

 (2013) tájékoztató

 a felvételi tartalmi oldaláról

 

A Joghallgatók Önképző Szervezete (JÖSz) felvételi eljárásának célja olyan, az ELTE ÁJK-n hallgatói jogviszonnyal rendelkező joghallgatók felvétele, akik a JÖSz építésében és munkájában tevékenyen részt tudnak venni.

 

A JÖSz célja; hogy tagjai jobb jogásszá váljanak. Jogtudományi önképzései mellett ezt művelődési eseményei és szeretetszolgálati tevékenysége útján valósítja meg: közösségi alapon szerveződve, a közösség erejével, a közösségért. Így, ha önképzései, művelődése és szolgálata révén erős közösséget alkot, tagjai is előrelépnek a jogtudományok terén.

 

A JÖSz alappillérei: jogtudomány, művelődés, szeretetszolgálat.

 

A JÖSz alapelvei: közé tartozik, hogy szellemi, testi gyarapodása mellett, tagjainak szüksége van a lelki növekedésre is. Ezért a JÖSz Alapszabálya a szeretetszolgálati alappillért így határozza meg: “Mind közül a legnagyobb.” A JÖSz alapelvei értelmében tevékenysége meghatározóan jogtudományi irányultságú, célja, – tudniilik, hogy tagjai jobb jogásszá váljanak, – elsőbbséget élvez. A JÖSz tagjai a közösségépítés elősegítése és a szélesebb műveltség megszerzése érdekében művelődési tevékenységet folytatnak.

 

A JÖSz építése alatt kell érteni a már meglévő alapelvek mentén a rövid és hosszú távú tervek kidolgozását, illetve a kidolgozás befejezését, a szervezeti keretek további alakítását és a szervezeti viselkedésformák megerősítését. A JÖSz Alapszabálya értelmében: „Minden tagnak joga és kötelessége a szervezet tehetsége és képességei szerinti építése.” Az újonnan felvettek tehát nem egy kész építmény részeivé válnak, hanem lehetőségükben áll majd ennek a lendületesen, folyamatosan alakuló és erősödő szervezetnek az építőivé válni.

 

A JÖSz építéséhez és tevékenységéhez olyan felvételizőket keres, akikben a tudásvágy, az alkotókészség és a szolgálat hármasa egyszerre van jelen. Tudásvágy az újabb ismeretek felé, alkotókészség valamely pillér, a JÖSz működéséhez szükséges feladatok vagy egy szorosan vett szakmai kérdés tekintetében és a szolgálat érzülete a JÖSz és embertársaink iránt.

 

A kétfordulós felvételi eljárás célja a jelentkező személyiségének közelebbi megismerése; gondolkodásmódjának, problémamegoldó-képességének, alkotókészségének, valamint tájékozottságának átfogó feltérképezése. A feladatlapok kitöltése elsősorban gondolkodást, jó fogalmazókészséget és logikát igényel.

 

A JÖSz bátorít minden kedves jelentkezőt, hogy a felvételi során merjen szabadon gondolkodni, bátran fogalmazni, önmagát megmutatni. A felvételi során rossz válasz nem, legfeljebb rossz kérdés születhet!

 

Üdvözlettel; a JÖSz felvételiért felelős csapata.

Vélemény, hozzászólás?