Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat évi rendes küldöttgyűlési választását az ELTE ÁJK HÖK Alapszabályának (továbbiakban ELTE ÁJK HÖK Asz.) értelmében az alábbi dokumentumban foglaltak alapján írom ki.

Tallár Ákos
elnök
ELTE ÁJK HÖK