Címke -kompenzáció

Pályázati felhívás párhuzamos képzés kompenzációjának elnyerésére

Pályázati felhívás párhuzamos képzés kompenzációjának elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PÁRHUZAMOS KÉPZÉS KOMPENZÁCIÓJÁNAK ELNYERÉSÉRE
2013/2014-es tanév őszi félév

Az ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság pályázatot hirdet párhuzamos képzés kompenzációjának elnyerésére a 2013/2014-es tanév őszi félévére.

A pályázat feltételei:

  • a pályázó egyszerre vesz részt aktív államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas és aktív költségtérítéses/önköltséges korábbi rendszerű egyetemi vagy főiskolai képzés, alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés, felsőoktatási szakképzés, felsőfokú szakképzés valamelyikében,
  • a pályázó sem az államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas, sem a költségtérítéses/önköltséges képzésén – aktív hallgatói jogviszonyban – nem haladta meg a félévekben számolt képzési időt,
  • a pályázó a költségtérítéses/önköltséges képzésén nem átsorolással vált költségtérítésessé/önköltségessé

Pályázni csak ezen feltételek együttes teljesülése esetén lehetséges!

Minden hallgató az általa befizetendő, a Neptunban rögzített költségtérítés(ek) összege után részesül – a Bizottság által meghatározott egységes mértékű – visszatérítésben. Egy hallgató kompenzációként legfeljebb az általa befizetett összeg 80 %-át kaphatja vissza.

Pályázat benyújtásának helye:

  • Neptunon keresztül (Ügyintézés/Kérvények)

A pályázatok elbírálása során a Neptun adatait vesszük alapul.

A támogatás kifizetésére kizárólag a költségtérítés/önköltség teljes összegének befizetése
után kerül sor.

A pályázatok benyújtásának határideje:

  • 2013. november 24. 23:59

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú!

A beadott pályázatokat az EHSZÖB bírálja el, várhatóan november 26-ig.

A végső eredmény nyilvánosságra hozatalát követő 15 napon belül a hallgató fellebbezést nyújthat be a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához címezve, az Oktatási Igazgatóság címén. (kizárólag postai úton: 1364 Budapest, Pf. 109.).

Budapest, 2013. november 9.

ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság

Pályázati felhívás párhuzamos képzés kompenzációjának elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PÁRHUZAMOS KÉPZÉS KOMPENZÁCIÓJÁNAK ELNYERÉSÉRE
2012/2013-es tanév tavaszi félév

Az ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság pályázatot hirdet párhuzamos képzés kompenzáció elnyerésére a 2012/13-as tanév őszi félévére. A párhuzamos képzés kompenzációja egy félévre szól.

Párhuzamos képzés kompenzációjában részesülhet az a hallgató, aki az Egyetemen – akár ugyanazon a karon – egyszerre vesz részt aktív államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas és aktív költségtérítéses vagy önköltséges korábbi rendszerű egyetemi- vagy főiskolai képzés, alapképzés, mesterképzés, egységes osztatlan képzés, felsőfokú szakképzés valamelyikében feltéve, hogy sem az államilag támogatott, sem a költségtérítéses szakján – aktív hallgatói jogviszonyban – nem haladta meg a félévekben számolt képzési időt, továbbá a költségtérítéses képzésén nem átsorolással vált költségtérítésessé.

Egy hallgató kompenzációként legfeljebb az általa befizetett összeg 80 %-át kaphatja vissza.

A pályázatok elbírálása során az Neptun adatait vesszük alapul. Minden hallgató az általa befizetendő, az Neptunban rögzített költségtérítés(ek)/önköltségek összege után részesül – a Bizottság által meghatározott egységes mértékű – visszatérítésben. A támogatás kifizetésére kizárólag a költségtérítés/önköltség teljes összegének befizetése után kerül sor.
A pályázatot kizárólag az Neptunon keresztül megtett nyilatkozattal, on-line formában lehet benyújtani!

A pályázatok benyújtásának végső határideje:

  • 2013. január 31. (csütörtök) 23:59.

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú!

A beadott pályázatokat az EHSZÖB bírálja el, várhatóan 2013. február 4-ig. Az eredményről a Neptun egyedi üzenet formában értesítjük a pályázókat. A végső eredmény nyilvánosságra hozatalát követő 15 napon belül a hallgató fellebbezést nyújthat be a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához címezve, az Oktatási Igazgatóság címén.
(kizárólag postai úton: 1364 Budapest, Pf. 109.).

Budapest, 2013. január 25.
ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság