Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat sajtóközleménye a 2013-as gólyatábori történésekkel kapcsolatban.

Annak nyomán, hogy az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 2013-as gólyatáborával kapcsolatban, a napokban nyilvánosságra került információk alkalmasak voltak arra, hogy megingassák az ELTE ÁJK hallgatói érdekképviseletébe vetett bizalmat, az ELTE ÁJK Hallgatói Önkormányzatának Küldöttgyűlése és Elnöksége a 2014. október 4. napjáig írásban nyilatkozó tisztségviselők lemondó nyilatkozata alapján feloszlott.

Az ELTE ÁJK HÖK feloszlott Küldöttgyűlésének és Elnökségének tagjai a mindenkori ELTE ÁJK HÖK nevében sajnálatukat fejezik ki és támogatásukról biztosítják azokat, akiket a napokban nyilvánosságra került események kapcsán sérelem ért, és bíznak abban, hogy a hallgatói önkormányzatok működése és a hallgatói rendezvények szervezése kapcsán, valamennyi érintettel együttműködve, sikerül olyan feltételeket kialakítani, hogy ilyen eset a jövőben ne ismétlődhessen meg.

Az ELTE ÁJK HÖK feloszlott Küldöttgyűlésének és Elnökségének tagjai szilárdan meg vannak győződve arról, hogy az ELTE ÁJK-n folyamatban lévő küldöttgyűlési választások során a Kar hallgatói, a demokratikus normáknak megfelelő választáson, megfelelő döntést fognak hozni az ELTE ÁJK hallgatói képviseletét érintő kérdésekben, és a választásokat követő tisztújítás során egy új, megerősített legitimációjú hallgatói önkormányzat kezdheti meg működését.

Az ELTE ÁJK HÖK feloszlott Küldöttgyűlésének és Elnökségének tagjai elutasítják a teljes érdekképviseleti rendszer megbélyegzését az ELTE ÁJK HÖK korábbi tisztségviselőinek esetleges múltbéli cselekedeteivel összefüggésben, egyben reményüket fejezik ki, hogy a megindult vizsgálatok megnyugtatóan tisztázni fogják a múltban történteket, és amennyiben megállapítható bárki tényleges felelőssége, úgy azzal szemben megfelelő szankciók kerülnek alkalmazásra. Ennek érdekében maguk is együttműködnek a szükséges vizsgálatok során, és a lehetőségeikhez mérten mindent elkövetnek annak érdekében, hogy elősegítsék azok jogszerű és szabályszerű lefolyását.

Budapest, 2014. október 6.

Az ELTE ÁJK HÖK feloszlott
Küldöttgyűlésének és Elnökségének tagjai