Kedves Hallgatótársaink,

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága (ELTE EHSZÖB) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ba) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 16. §-a és a Hallgatói Követelményrendszer 96. § (3) pontja és a 112. § alapján pályázatot ír ki rendszeres szociális támogatás elnyerésére a 2015/16/2 félév időszakára.

Pályázhatnak azok a hallgatók, akik:

  • a karon tanulmányaikat alap- vagy mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben államilag támogatott/állami ösztöndíjas (Nftv. 114/D. § (3) bekezdés) formában folytatják,
  • államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdték meg tanulmányaikat, és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveiknek száma alapján jogosultak lennének államilag támogatott képzésben való részvételre.

és a pályázás félévében képzésük státusza aktív.

Pályázat benyújtásának helye: Neptun (Ügyintézés/Kérvények menüpont). A további pályázati feltételeket, valamint az igazolás- és pontrendszert IDE KATTINTVA olvashatjátok.

A pályázati időszak:  [A határidő(k) be nem tartása jogvesztő hatályú!]

  • Pályázat benyújtásának ideje : Február 4 08:00 – Február 11. 16:00
  • Hiánypótlás vége : február 16. 16:00  

A pályázással kapcsolatos kérdéseket a szoctam@ajkhok.elte.hu email címre várjuk!

 


omhv1