Tisztelt Hallgatók!

A vizsgaidőszak folyamán három jelentős személyi változás történt az ELTE ÁJK HÖK szervezetében.

 • Január 11-én, január 20-i hatállyal Fekete Máté lemondott külügyekért felelős alelnöki tisztségéről.
 • Pálffy László, sport ügyekért felelős alelnök január 29-én, február 10-i hatállyal lemondott tisztségéről. A Jogászfoci, valamint az ELTE-ÁJK Futsal csapatának szervezését továbbra is folytatja.
 • Bubla Áron elnök államvizsgát tett, ezt követően lemondott elnöki tisztségéről és kinevezte az új elnök megválasztásáig ügyvezető elnöknek Eperjesi Zsolt, oktatási ügyekért felelős alelnököt. Egyúttal kiírta a betöltendő pozíciókra vonatkozó pályázatot, illetve összehívta a Küldöttgyűlést 2014. február 27-re.
[fresh_divider style=”dotted”] [fresh_divider style=”dotted”]

Az elnyerhető tisztségek:

 • Hallgatói Önkormányzat Elnöke
 • Külügyekért felelős alelnök
 • Sport ügyekért felelős alelnök
 • Rendezvényszervezési ügyekért felelős alelnök (A 2013. október 24-i Küldöttgyűlésen megtartott választás eredménytelen volt.)

A pályázatok leadási határideje:

 • 2014. február 24., 15 óra

A február 27-i Küldöttgyűlés tervezett napirendi pontjai az alábbiak:

 • Napirend elfogadása
 • Jegyzőkönyvvezető választása
 1. Bejelentések
 2. a Hallgatói Önkormányzat Elnökének megválasztása
 3. Külügyekért felelős alelnök megválasztása
 4. Sport ügyekért felelős alelnök megválasztása
 5. Rendezvényszervezési ügyekért felelős alelnök megválasztása
 6. Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása
 7. Választási Bizottság megválasztása
 8. Kari Tanács és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlési képviselőcsoportjának tagjainak megválasztása
 9. Delegálás Kari Bizottságokba
 10. Egyebek

Vélemény, hozzászólás?