Tisztelt Hallgatók!
A 2014-2015. tanév január havi rendkívüli szociális támogatás pályázatának leadási határideje: 2015.01.22. (csütörtök) 20 óra.

A pályázat benyújtására a NEPTUN rendszer Ügyintézés – Kérvények menüpontja alatt (tehát elektronikus formában) nyílik lehetőség.

A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén a pályázat elbírálására leghamarabb a soron következő pályázati kiírás keretein belül van lehetőség.

Tisztelettel:

Deák Milán

Szociális alelnök

ELTE ÁJK HÖK

Rendkívüli szoctám – kiírás 2014-15