Tisztelt Hallgatók!

A 2013-2014-es tanév január havi rendkívüli szociális támogatás pályázatának leadási határideje: 2014. január 24. (péntek) 12.00!

A rendkívüli szociális támogatás a hallgató vagy családja életében bekövetkezett váratlan, negatív változás enyhítésére folyósított egyszeri juttatás.

A pályázat érvényességének feltétele a hivatkozott esemény igazolásának csatolása, melynek hiánya formai hiba (a pályázat automatikus elutasításra kerül).

A pályázat benyújtására a NEPTUN rendszer Ügyintézés – Kérvények menüpontja alatt (tehát elektronikus formában) nyílik lehetőség. Az online felületen elérhető az általános pályázati űrlap, amelyen a hallgatónak – a hivatkozott eseményen és az azt alátámasztó dokumentumon kívül – a képzési kódját (Neptun – Tanulmányok – Képzés adatok menüpont) kell rögzítenie.

Nem jogosultak a támogatásra:

  • a költségtérítéses és önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatók
  • a más juttatási alapkar (ELTÉN belüli) vagy más egyetem (ELTÉN kívüli) hallgatói
  • a korábban más felsőoktatási intézményben megkezdett hallgatói jogviszonnyal rendelkezők.

A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén a pályázat elbírálására leghamarabb a soron következő pályázati kiírás keretein belül van lehetőség.

Bp. 2014. január 19.

Kitartást kívánok a hátralévő vizsgákhoz!

Vélemény, hozzászólás?