Tisztelt Hallgatók!

A 2013-2014-es tanév december havi rendkívüli szociális támogatás pályázatának leadási határideje: december 18. (szerda) 12.00!

A rendkívüli szociális támogatás a hallgató vagy családja életében bekövetkezett váratlan, negatív változás enyhítésére folyósított egyszeri juttatás.

A pályázat érvényességének feltétele a hivatkozott esemény igazolásának csatolása, melynek hiánya formai hiba (a pályázat automatikus elutasításra kerül).

A pályázat benyújtására a NEPTUN rendszer Ügyintézés – Kérvények menüpontja alatt (tehát elektronikus formában) nyílik lehetőség. Az online felületen elérhető az általános pályázati űrlap, amelyen a hallgatónak a hivatkozott esemény megjelölését és az azt alátámasztó dokumentumon kívül az alábbi adatokat kell rögzítenie:

  • képzési kódját (Neptun – Tanulmányok – Képzés adatok menüpont)
    Nem jogosultak a támogatásra:
  • a költségtérítéses és önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatók
  • a más juttatási alapkar (ELTÉN belüli) vagy más egyetem (ELTÉN kívüli) hallgatói
  • a korábban más felsőoktatási intézményben megkezdett hallgatói jogviszonnyal rendelkezők.

A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén a pályázat elbírálására leghamarabb a soron következő pályázati kiírás keretein belül van lehetőség.

Bp. 2013. december 11.

Tisztelettel:

Nyitrai Tibor
Szociális ügyekért felelős alelnök
ELTE ÁJK HÖK

Vélemény, hozzászólás?