Mivel az egyetem első félévére beiratkozottak tanulmányi ösztöndíjban még nem részesülhetnek, az alaptámogatás hivatott támogatni a rászoruló hallgatókat beiskolázási költségeikben. A támogatást minden félév elején az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság írja ki.

Támogatásra jogosult, aki első alkalommal létesít hallgatói jogviszonyt magyar állami ösztöndíjas, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésen, egységes, osztatlan képzésen, vagy mesterképzésen és beletartozik az alábbi kategóriák valamelyikébe:

1. fogyatékossággal élő, egészségi állapota miatt rászorult
2. nagycsaládos
3. családfenntartó
4. árva
5. félárva
6. gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg
7. hátrányos helyzetű
8. halmozottan hátrányos helyzetű

Pályázat leadásának helye: kizárólag elektronikus formában a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül (Ügyintézés/Kérvények menüpontra kattintva)

Támogatás mértéke:

  • Ba/BSc: 59 500 HUF (a hallgatói normatíva 50%-a)
  • Ma/MSc: 89 250 HUF (a hallgatói normatíva 75 %-a)

Szabályzati háttér: 

  • 51/2007. (III.26) Korm. rendelet 15. §-a
  • Hallgatói Követelményrendszer 96. § (2) pontja és 111. §-a

Az egyes kategóriák részletes leírását, a pályázathoz csatolandó dokumentumokat valamint az adott félévre vonatkozó határidőket a pályázati kiírás tartalmazza.