Mádl Ferenc Ösztöndíj felhívás

A Nizsalovszky Endre Emlékalapítvány Mádl Ferenc professzor emlékének adózva pályázatot hirdet hallgatói ösztöndíj (a továbbiakban: Mádl Ferenc ösztöndíj) elnyerésére.

A Mádl Ferenc ösztöndíj célja olyan hallgatók támogatása, akik jogi tanulmányaik során kiemelkedő teljesítményt tudnak felmutatni a nemzetközi magánjog vagy az európai gazdasági jog területén. A Mádl Ferenc ösztöndíjat minden tanévben egy hallgató nyerheti el. Az ösztöndíj összege: 100 000 forint.

Pályázhat minden, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán nappali tagozaton jogász szakon tanulmányokat folytató hallgató, illetve a doktori iskola nappali tagozatos hallgatója.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a pályázó nevét, elérhetőségeit,
valamennyi beiratkozott félév tekintetében tanulmányi adatait tartalmazó kivonatot,
1 oldal terjedelemben annak alátámasztását, hogy a pályázó valóban kiemelkedő teljesítményt nyújtott a nemzetközi magánjog vagy az európai gazdasági jog területén, így különösen aktív tudományos diákköri tevékenységgel, OTDK dolgozat írásával, kiemelkedő színvonalú évfolyamdolgozat írásával vagy publikációkkal.
A pályázatot elektronikusan a Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszékre a jmce@ajk.elte.hu címre kérjük benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 20.

A pályázatokat a Nizsalovszky Endre Emlékalapítvány Kuratóriuma által kijelölt bizottság bírálja el. Az ösztöndíj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.