ELTE ÁJK HÖK

Kategória -Pályázatok

ELTE ÁJK HÖK – Bizottsági pályázatok

Tisztelt Hallgatók!

Az ELTE ÁJK  Hallgatói Önkormányzat alelnökei pályázatot írnak ki bizottsági tagság elnyerésére. Az egyes bizottságokba való jelentkezés részletei és határidejei a feltöltött pályázatokban olvashatók.

Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!

ELTE ÁJK HÖK

ELTE ÁJK HÖK – Pályázati kiírás

Pályázati kiírás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának:

Elnöki

Oktatási ügyekért felelős alelnöki;

Gazdasági ügyekért felelős alelnöki;

Szociális ügyekért felelős alelnöki;

Politológus ügyekért felelős alelnöki;

Külügyekért felelős alelnöki;

Sportügyekért felelős alelnöki;

Rendezvényszervezési ügyekért felelős alelnöki;

Kulturális ügyekért felelős alelnöki;

Kommunikációs ügyekért felelős alelnöki;

Jurátus főszerkesztői;

tisztségek elnyerésére az ELTE ÁJK HÖK Alapszabályának értelmében, pályázatot írok ki.

A pályázatok leadási határideje: 2014. november 4. 14 óra (a kari HÖK irodájában, a Választási Bizottsághoz címezve).

A pályázatok leadhatók a HÖK Irodán (1053. Bp. Kecskeméti utca 10-12.) 2014. november 4. 11:30 – 14:00-ig.

Budapest, 2014. október 29.

Märcz Samu
          tag
ELTE ÁJK HÖK
Ellenőrző Bizottság

pályázati kiírás

Rendszeres szociális támogatás – 2013/14. tanév, II. félév

Kedves Hallgatók!

Alább olvasható a rendszeres szociális támogatás 2013/14-es tanév tavaszi félévre vonatkozó kiírásának pályázási határideje:

Pályázati határidők:

 • A pályázat leadási határideje: 2014. február 07. (péntek) 12:00 – február 14. (péntek) 22.00; elektronikusan, a www.ajkhok.elte.hu/eszoctam oldalon!!!
 • Hiánypótlási időszak: 2014. február 17. (hétfő) 9:00 – február 19. (szerda) 15.00; elektronikusan, a www.ajkhok.elte.hu/eszoctam oldalon!!!
 • Fellebbezési időszak: 2014. február 20. (csütörtök) 09:00 – február 21. (péntek) 16.00 között! (papír alapon, a HÖK irodáján; nyitvatartási időben)
 • A ponthatár meghúzásának várható időpontja: 2014. február 27. (csütörtök) (központi értesítéssel, a Hallgatói Önkormányzat megszokott hirdetőfelületein)

Kérek minden Kedves Pályázót, hogy a részletes pályázati kiírást figyelmesen olvassa végig:

Üdvözlettel,
Nyitrai Tibor
szociális alelnök

Rendkívüli változások a Hallgatói Önkormányzat Elnökségében

Tisztelt Hallgatók!

A vizsgaidőszak folyamán három jelentős személyi változás történt az ELTE ÁJK HÖK szervezetében.

 • Január 11-én, január 20-i hatállyal Fekete Máté lemondott külügyekért felelős alelnöki tisztségéről.
 • Pálffy László, sport ügyekért felelős alelnök január 29-én, február 10-i hatállyal lemondott tisztségéről. A Jogászfoci, valamint az ELTE-ÁJK Futsal csapatának szervezését továbbra is folytatja.
 • Bubla Áron elnök államvizsgát tett, ezt követően lemondott elnöki tisztségéről és kinevezte az új elnök megválasztásáig ügyvezető elnöknek Eperjesi Zsolt, oktatási ügyekért felelős alelnököt. Egyúttal kiírta a betöltendő pozíciókra vonatkozó pályázatot, illetve összehívta a Küldöttgyűlést 2014. február 27-re.
[fresh_divider style=”dotted”] [fresh_divider style=”dotted”]

Az elnyerhető tisztségek:

 • Hallgatói Önkormányzat Elnöke
 • Külügyekért felelős alelnök
 • Sport ügyekért felelős alelnök
 • Rendezvényszervezési ügyekért felelős alelnök (A 2013. október 24-i Küldöttgyűlésen megtartott választás eredménytelen volt.)

A pályázatok leadási határideje:

 • 2014. február 24., 15 óra

A február 27-i Küldöttgyűlés tervezett napirendi pontjai az alábbiak:

 • Napirend elfogadása
 • Jegyzőkönyvvezető választása
 1. Bejelentések
 2. a Hallgatói Önkormányzat Elnökének megválasztása
 3. Külügyekért felelős alelnök megválasztása
 4. Sport ügyekért felelős alelnök megválasztása
 5. Rendezvényszervezési ügyekért felelős alelnök megválasztása
 6. Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása
 7. Választási Bizottság megválasztása
 8. Kari Tanács és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlési képviselőcsoportjának tagjainak megválasztása
 9. Delegálás Kari Bizottságokba
 10. Egyebek

Kulturális Bizottság – Pályázati felhívás

Tisztelt Hallgatók!

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (a továbbiakban: HÖK) Alapszabálya 78. § (3) bekezdés értelmében a HÖK kulturális ügyekért felelős alelnökének vezetésével Kulturális Bizottság működik.

Így a HÖK kulturális ügyekért felelős alelnökeként pályázatot írok ki a megalakuló Kulturális Bizottság tagságára. A felveendő tagok keretszáma maximum 6 fő.

A jelentkezés feltételei:

 • aktív hallgatói jogviszony: a hallgató az ÁJK valamelyik szakján tanul

Nem jelentkezhet:

 • olyan hallgató, akit tanulmányi okokból egyszer már elbocsátottak, és újra felvételizett
 • 2007 előtti jogviszonnyal rendelkező hallgató
  • olyan hallgató, aki ellen korábban, vagy jelenleg fegyelmi eljárás volt vagy van folyamatban

A pályázati anyag tartalma:

 • egy db Europass önéletrajz
 • elérhetőségi adatok: telefonszám, e-mail cím
 • egy db motivációs levél
 • formai követelmények: TNR, 12-es betűméret, Normál margó, 1,5 sorköz
 • terjedelem: nappalisoknak max. 1 oldal, levelezősöknek max. 2 oldal
  • tartalmazza: a jelentkezés okát, innovatív elképzeléseket

A jelentkezés menete:

1. CV és motivációs levél beküldése elektronikusan. Határidő: 2014. február 14. (péntek) 23:59. Cím: kulturalis@ajkhok.elte.hu

2. Személyes elbeszélgetés. Időpontja: 2012. február 17. (hétfő) 15:30-17.00. Helyszín: B épület HÖK Iroda. Jelen lesz: Vári Zsolt kulturális ügyekért felelős alelnök, illetve 1 fő elnökségi tag. A beszélgetés kötetlen, ismerkedős.

A beszélgetésre minden jelentkezőnek magával kell hoznia a CV és a motivációs levél egy példányát, amelyet saját kezű aláírásával kell ellátnia! A megjelenés csak a nappali tagozatos hallgatók számára kötelező.

3. A döntésről a jelentkezők 2012. február 19. (szerda) 23:59-ig e-mailben vagy telefonon visszajelzést kapnak, amely tartalmazza a pályázat sikerességére vonatkozó döntést.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az alábbi e-mail címen várom: kulturalis@ajkhok.elte.hu
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várok, izgalmas programok lesznek a második félévben, melynek szervezéséből sokat lehet tanulni!

Budapest, 2014. február 05.

Vári Zsolt

kulturális ügyekért felelős alelnök
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Hallgatói Önkormányzat

Az ELTE Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottsága pályázatot hirdet

Az ELTE Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottsága pályázatot hirdet az alábbi operatív bizottsági pozícióra. A követelményekben megjelölt dokumentumokat 2014. január 26. 23:59 percig kell megküldeni a kulugy@ehok.elte.hu e-mail címre. A pályázóknak előadásaikat a 2014. január 31-én, 18:00 órakor kezdődő EHKB-ülésen kell megtartaniuk, melyet az ELTE EHÖK Szerb utca 21-23. szám alatti irodájának tárgyalójában tartunk.

Határon túli ügyekért felelős tag

 • az egyetemen tanuló határon túli hallgatók tájékoztatása és érdekképviselete
 • kapcsolattartás a határon túli magyar hallgatói szervezetekkel, egyetemi hallgatói önkormányzatokkal
 • az ELTE határon túli promoveálása
 • határon túli hallgatóknak szóló pályázatok felkutatása
 • részvétel az EHKB ülésein

Követelmények:

 • társalgási szintű angol nyelvtudás
 • aktív ELTE-s nappali hallgatói jogviszony
 • 5-10 perces angol nyelvű bemutatkozás az EHKB előtt
 • önéletrajz
 • motivációs levél

A pályázat elbírálásában előnyt jelent:

 • tapasztalat a határon túli ügyekben
 • határon túli származás

Rendkívüli szociális támogatás – 2014. január

Tisztelt Hallgatók!

A 2013-2014-es tanév január havi rendkívüli szociális támogatás pályázatának leadási határideje: 2014. január 24. (péntek) 12.00!

A rendkívüli szociális támogatás a hallgató vagy családja életében bekövetkezett váratlan, negatív változás enyhítésére folyósított egyszeri juttatás.

A pályázat érvényességének feltétele a hivatkozott esemény igazolásának csatolása, melynek hiánya formai hiba (a pályázat automatikus elutasításra kerül).

A pályázat benyújtására a NEPTUN rendszer Ügyintézés – Kérvények menüpontja alatt (tehát elektronikus formában) nyílik lehetőség. Az online felületen elérhető az általános pályázati űrlap, amelyen a hallgatónak – a hivatkozott eseményen és az azt alátámasztó dokumentumon kívül – a képzési kódját (Neptun – Tanulmányok – Képzés adatok menüpont) kell rögzítenie.

Nem jogosultak a támogatásra:

 • a költségtérítéses és önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatók
 • a más juttatási alapkar (ELTÉN belüli) vagy más egyetem (ELTÉN kívüli) hallgatói
 • a korábban más felsőoktatási intézményben megkezdett hallgatói jogviszonnyal rendelkezők.

A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén a pályázat elbírálására leghamarabb a soron következő pályázati kiírás keretein belül van lehetőség.

Bp. 2014. január 19.

Kitartást kívánok a hátralévő vizsgákhoz!

“Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” pályázat

A Gazdasági Versenyhivatal “Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” címmel országos tanulmányi versenyt hirdet

a magyar és az európai uniós versenyjog és a tudatos fogyasztói döntéshozatal tárgyában magyarországi egyetemek és főiskolák nappali tagozatos hallgatói részére

Leadási határidő: 2014. május 5. (postai bélyegző szerint)
Eredményhirdetés: várhatóan 2014. július