Kedves Hallgatók!

A Kari Tanács elfogadta a Kar vezetésének idegennyelvi szakképzések átalakítására vonatkozó javaslatát. Alábbiakban erről olvashattok tájékoztatót.

FRANCIA ÉS NÉMET SZAKNYELV:
A francia és német részképzésekre (Paris II, Göttingen) felkészítő szaknyelvi előkészítő kurzusok továbbra is ingyenesek lesznek, megmaradnak a tanterv keretei között és kreditet lehet szerezni az elvégzésükkel. A Kar vezetése megfontolta a múlt heti egyeztető fórumon felhozott érveinket és hallgatói érdekeket, így java részt ennek köszönhetően került sor az eredeti koncepció pozitív irányú megváltoztatására. Örülünk, hogy sikerült négyből két szaknyelvi képzést is megmenteni!

LEKTOROK KURZUSAI: OROSZ, NÉMET, OLASZ
Az orosz szaknyelvi képzés megmarad változatlan formában, mivel azt külső forrásból finanszírozott lektor (Péter Józsefné) tartja, s ugyanez igaz a német (Michael Wilding) és olasz(Alessandro Gilioli) szaklektorok által tartott órákra is.

ANGOL ÉS OLASZ SZAKNYELV:
Az e körbe tartozó kurzusok tanterven kívül kerülnek, tehát kreditet nem lehet szerezni értük, és külön – tandíjon felüli – térítés ellenében vehetők majd igénybe, mely összege még nem tisztázott, azonban mindenképp a piaci árak alatt lesz. Az órákhoz az infrastruktúrát (terem, stb.) a Kar továbbra is biztosítja, azonban indításuk és az óraadó tanárokkal való megbízásos jogviszony létesítése az kurzusokra mutatkozó igény függvénye. Ez azt jelenti, hogy akkor lesz megtartva az adott kurzus, ha elegendő hallgató jelentkezik rájuk, és ebben az esetben kötnek szerződést azzal az oktatóval is, aki tartaná az órát. E változások először 2014 ősszel jelentkeznek.
Ezen a területen a HÖK források biztosításával segítheti a szaknyelvi képzést a hallgatók támogatásán keresztül, ami elősegítené a jelentkezést a képzésekre, s ezáltal hozzájárulna a kurzusok elindulásához. Pontos koncepció kidolgozására a későbbiekben kerülhet sor.
Hosszú távú terv angol szaklektor szerződtetése a Karra.

A LATIN képzés, mint a KKK kötelező tantervi egysége, megmarad tantervi óraként.

Az Idegennyelvi Lektorátus, mint szervezeti egység megszűnik, és felváltja az Idegennyelvi Oktatásszervezési Központ.

További információért és bővebb magyarázatért kérjük, tekintsétek át a kari tanácsi határozatot, mely a kari honlapon elérhető.

Vélemény, hozzászólás?