Tisztelt Hallgatók!

A 2014-2015. tanév szeptember havi rendkívüli szociális támogatás pályázatának leadási határideje: 2014.12.13. (szombat) 20 óra.

A pályázat benyújtására a NEPTUN rendszer Ügyintézés – Kérvények menüpontja alatt (tehát elektronikus formában) nyílik lehetőség.

A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén a pályázat elbírálására leghamarabb a soron következő pályázati kiírás keretein belül van lehetőség.

Bp. 2014. december 08.
Tisztelettel:

Deák Milán
Szociális alelnök
ELTE ÁJK HÖK

Rendkívüli szoctám kiírás