Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ, Orvostechnikai Főosztály

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ, Orvostechnikai Főosztály

egészségügyi igazgatási szakterületen orvostechnikai ügyintézői

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. augusztus 30. –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 140. pontja szerinti piacfelügyeleti, ellenőrzési feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A Központi Implantátumregiszterrel kapcsolatos hatósági és adminisztratív feladatok ellátása. A főosztály tevékenységének jogi támogatása, jogszabályok véleményezése, iratminták készítése, ellenőrzése. Kapcsolattartás a nemzeti és az Európai Uniós tagállamaiban működő tárhatóságokkal, az Európai Unió Bizottságának szerveivel, találkozókon való részvétel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Központi Implantátumregiszterrel kapcsolatos hatósági és adminisztratív feladatok ellátása. A főosztály tevékenységének jogi támogatása, jogszabályok véleményezése, iratminták készítése, ellenőrzése. Kapcsolattartás a nemzeti és az Európai Uniós tagállamaiban működő tárhatóságokkal, az Európai Unió Bizottságának szerveivel, találkozókon való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Egyetem, jogász,
 •         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         további idegen nyelvismeret
 •         minőségirányítási rendszerekkel, piacfelügyelettel, fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tapasztalat,
 •         orvostechnikai eszköz gyártónál, forgalmazónál szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott adatok alapján
 •         motivációs levél,
 •         végzettséget igazoló okiratok másolatai,
 •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás),
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Elektronikus úton Döbrössy Rita részére a hr@enkk.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         ENKK honlap – 2015. június 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.enkk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.