1. Az Elnök által a mentoroknak megküldött közlemény november 17-én.

Vizsgafelejtő

Több csoportban is felmerült a vizsgafelejtő szervezésének kérdése, ezért ezzel kapcsolatban is tisztáznunk kell az alapvető feltételeket. Magánemberként mindenki elmehet a gólyákkal, mint barátaival, hallgatótársaival egy vizsgafelejtőre. Legyen akár egy- vagy többnapos program, nyugodtan kezdjétek meg vagy folytassátok a szervezést. Azonban rendkívül fontos, hogy ezeken a programokon nem használhatjátok a mentori tisztségeteket, ne említsétek, hogy az Egyetem Hallgatói Önkormányzatához tartoztok. A szervezés menetéről minden esetben értesítsétek a szervezetekért felelős alelnököt.

Ezzel kapcsolatban még egyeztetni fogok a Dékán Úrral, a fejleményekről pedig folyamatosan tájékoztatunk Titeket. Egyelőre ez az irányadó.

Innen egyértelműen látszik. Mi már novemberben azt képviseltük, hogy magánemberként bárki elmehet. Azt gondoltuk, ez megfelelő megoldás, hiszen a HÖK-nek se pénze, se humánerőforrása, se engedélye ilyen tábort szervezni. Felhívjuk mindenki figyelmét: a HÖK nem önálló jogi személy. Ebből fakadóan fogalmilag kizárt, hogy a HÖK saját nevében tábort szervezzen, és az ezzel járó jogi kötelezettségeket vállalja. Ahhoz az Egyetemnek kell támogatnia, és megkötnie a szerződéseket. Ezt nyilvánvalóan tudja a Dékán (Minden hivatalos rendezvény úgy van szervezve, hogy a HÖK átadja a pénzt a Karnak/Egyetemnek, aki szerződik. Persze a HÖK felel a lebonyolításért már.)

Ezért körvonalazódott a megoldás: mindenki magánemberkét menjen, a mentorok se HÖK-ös minőségükben. Így jogilag is tiszta marad a szervezés, valamint a legfontosabb: senkinek nincs felelőssége a Kar felé a szervezés miatt. Se a hallgatóknak, se a mentoroknak.

2. Ezt követően az elnök jelezte a Dékánnak a közleményben foglaltakat.

„Tisztelt Dékán Úr!

Először is had kívánjak Önnek előre is áldott új esztendőt, illetve remélem, hogy békésen telt Önnek és családjának a karácsony.

Az ügy, amellyel kapcsolatban fordulok Önhöz a diákmentorokkal kapcsolatos, és rendkívül kényes.
Az ún. csoportok legtöbbje “vizsgafelejtő” tábort szeretne szervezni a gólyákkal, illetve akár már bele is kezdett a szervezésbe. Ezek a táborok eléggé “laza hangulatban” telnek. Egyértelműen a szórakozásról szólnak, ahol megszokott a sok alkoholfogyasztás.

A diákmentori megkeresésekre, hogy szabad-e ilyen tábort szervezni, azt válaszoltam, hogy ennek eldöntésében nyilvánvalóan a Kar vezetése a kompetens, így megkérdem Önt a vezetés álláspontjáról. A HÖK részéről azt a döntést hoztam, hogy a mentorok mentor minőségükben nem vehetnek részt a táborban. Ennek az indoka, hogy a HÖK semmilyen formában nem kíván részt venni ezekben a táborokban, és nem is vállal értük felelősséget.

A levelem célja így kettős rendeltetésű. Egyik oldalról tájékoztatni szerettem volna Dékán Urat az eseményekről, illetve a döntésemről; másik oldalról informálódni szeretnék a Kar vezetésének álláspontjáról, és lehetséges intézkedéseiről.”

3. A Dékán válasza

Tisztelt Elnök Úr!

Jókívánságait megköszönve, magam is boldog új esztendőt szeretnék kívánni 2016-ra!

A vizsgafelejtő táborok kapcsán írt levelére válaszul tájékoztatom, hogy a Kar dékánjaként egyetemi, kari programként nem támogatok semmilyen táborszervezést, amely az elsőéves hallgatók számára – vélhetően a korábbi gólyatáborokban megismert és egyértelműen elvetett módon – igyekeznek szórakozást biztosítani.

Miután a diákmentor facebook csoportokban, a diákmentorokon keresztül történik a gólyák toborzása, úgy vélem ez diákmentori vagyis a Hallgatói Önkormányzat keretein belüli szervezés, ennek minden következményével. Azt Elnök Úr jogosult eldönteni, hogy ezen információk birtokában a kellő biztonságot tudják-e garantálni, illetve az ott folyó eseményekért felelősséget tudnak-e vállalni.

üdvözlettel,

Dr. Király Miklós
dékán

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Fsz. 12.
tel +36 1 411 6500 / 2596m.   fax +36 1 411 6515
dekan@ajk.elte.hu    www.ajk.elte.hu

A Dékán HÖK-ös rendezvénynek minősítette a táborokat. Innentől kezdve a HÖK eredeti terve, hogy magánrendezvényként elmehetnek a gólyák szórakozni meghiúsult a mentorokkal nyilvánvalóan fogalmilag kizárt. A HÖK viszont nem tud ilyen táborokat szervezni (ezért ez lényegében tiltás) a fentebb már kifejtett okok miatt. Egy lehetőség maradt: a kar támogat minket, vagy nem. A Kar nem támogatott.

4. Ezt követően történt az általatok is ismert, elsősöknek címzett levelek kiküldése. Az elnök levelében pedig az alábbi nyilvános indítvány született, mellyel a Kar vezetéséhez fordult:

„Támogassa a Kar hallgatóit abban, hogy tábort szervezhessenek a Kar támogatásával.

Amennyiben viszont a táborokat nem támogatja, azokat nem hagyja jóvá, akkor engedje meg, hogy mint magánemberek minden, felé irányuló felelősségtől mentesen vehessünk részt táborokban. „

5. A Kar vezetése nem egyeztet az indítványról

A Dékáni Hivatal a tegnapi nap folyamán válaszolt az indítvány megtárgyalására irányuló egyeztetés kérésére. A válasz egyételmű volt: nem kíván a Kar vezetése egyeztetést folytatni az indítványról.

Ezzel kapcsolatban azt tudjuk elmondani, hogy megértjük, ha nem támogatnak vagy ha nem értenek velünk egyet valamiben, de azt sajnos nehezebb megérteni, ha meg sem hallgajták a hallgatók igényeit.

Az azonban megnyugtató valamelyest, hogy a levélben rögzült, hogy minden más üggyel kapcsolatban továbbra is hajlandó a Kar vezetése egyeztetést folytatni.

 

 

Mellékletként olvasható az Elnök és a Dékán levele a hallgatóknak:

A Dékán levele a hallgatóknak:

Kedves Hallgatók!

Tájékoztattak arról, hogy a “vizsgafelejtő” táborral kapcsolatban részben félreértésen alapuló és egyesekben talán indulatos reakciókat kiváltó diskurzus folyik, elsősorban internetes fórumokon. A tisztázás szándékával szeretném Önökkel megosztani erről az álláspontomat, amit a HÖK elnökének kérésére, a neki küldött levelemben már megtettem.

 

Szabadidejükben a hallgatók természetesen tetszésük szerinti programokban vehetnek részt, ehhez nincs szükségük dékáni engedélyre.  Ahogy az is nyilvánvaló, hogy az egyetemi polgárok által mindig viselt felelősség alól sem tudom felmenteni a résztvevőket, vagy a HÖK-öt, ha netán a program szervezését ők vállalják. Az idei “vizsgafelejtő” tábort ugyanakkor kari vagy egyetemi szintű, hivatalos programként az elsőéves hallgatók számára felelősen nem tudom támogatni, ehhez komolyabb előkészületekre, szervezésre, a program előzetes jóváhagyására lett volna szükség. Abban sem vagyok biztos, hogy az intézményi szinten támogatható –   azaz a biztonságot esetenként a felszabadult szórakozás szempontjai elé helyező – keretek között egy ilyen tábor megfelelne a résztvevők kötetlenebb igényeinek, céljainak. Azonban szó sincs tiltásról vagy kényszerpályáról, a HÖK, vagy más szervező belátása szerint, és egyben saját felelősségére dönthet ebben a kérdésben.

 

Bízom benne, hogy a tervezett  “vizsgafelejtőről” folytatott intenzív közös gondolkodás azért nem szorítja teljesen háttérbe a sikeres felkészülést az első évfolyam előtt álló vizsgákra.

 

Végül ezúton felhatalmazom és egyúttal felkérem a kari HÖK elnökét, hogy a korábbi, e témával kapcsolatos levélváltásunkat teljes terjedelmében nyilvánosságra hozza.

 

Üdvözlettel:

Király Miklós

dékán

 

Az Elnök levele a hallgatóknak:

 

Kedves Hallgatótársaim!

 

Engedjetétek meg, hogy magam is közvetlen levélben szóljak hozzátok a vizsgafelejtőtáborokkal kapcsolatban, Dékán Úr példáját követve, és így az Önkormányzat álláspontjáról és törekvéseiről tiszta, egyenes és átfogó képet kaphattok.

Magam meglepetéssel vegyes örömmel olvastam a hozzám csak nem olyan régen eljuttatott levelet. Meglepetéssel olvastam, mert magam úgy értelmezem, hogy Dékán Úr véleménye valamelyest megváltozhatott, hiszen a gólyatábort kifejezetten betiltotta, és a vizsgafelejtőkkel kapcsolatosan is más állásponton volt eddig (ami logikus, hiszen ezeket a táborokat a gólyatáborokkal azonosítja finoman, ahogyan lentebb is láthatjátok). De örömmel is, mivel végre transzparensen folynak az ilyesfajta diskurzusok, melyet magam már akkor szorgalmaztam Dékán Úrnál, mikor hivatalba lépésem után először fogadott közel egy éve. Ez az első alkalom, hogy ez megvalósult.

Dékán Úr így fogalmaz a felém megküldött levelében a táborokkal kapcsolatban (a HÖK honlapon elérhető lesz rövidesen a teljes levél) :

“a Kar dékánjaként egyetemi, kari programként nem támogatok semmilyen táborszervezést, amely az elsőéves hallgatók számára – vélhetően a korábbi gólyatáborokban megismert és egyértelműen elvetett módon – igyekeznek szórakozást biztosítani.”

Azt gondolom ez egy számunkra sérelmes, de következetes álláspont volt Dékán Úr részéről, aki nem támogatta, hogy gólyatábort szervezzen a HÖK, az Orientációs Napokban mint főszervező nem jelenhetett meg a HÖK, majd pedig a következő évben is betiltotta a gólyatábor szervezését. Ezen a ponton újra kiemelendő, hogy a vizsgafelejtőket az idézetben sajnos finoman azonosítja a gólyatáborokkal.

A számotokra megküldött levél azonban okkal reménnyel tölthet el minden hallgatót, aki támogatja, hogy kulturált, biztonságos és igényes keretek között follyon a jövőben táborszervezés a Karon, hiszen Dékán Úr ebben a levelében már kifejezetten csak gyakorlati szempontok alapján veti el ennek gondolatát (minthogy nem volt előre egyeztetve a program, nincsenek megfelelő előkészületek stb.), nem pedig elvi okokból. Bár az is tény, hogy ezt követően Dékán Úr így fogalmaz:

,,Abban sem vagyok biztos, hogy az intézményi szinten támogatható – azaz a biztonságot esetenként a felszabadult szórakozás szempontjai elé helyező – keretek között egy ilyen tábor megfelelne a résztvevők kötetlenebb igényeinek, céljainak”

E bizonytalanság tisztázása végett egyeztetést kezdeményezek Dékán Úrral többek között arról, hogy ő maga elvi okokból nem támogat semmilyen táborszervezést, vagy egyszerűen csak gyakorlati okok miatt nem. Hatalmas a különbség a kettő között, mivel egyikben nincs lehetőség változtatásra, a másikban lehet. Mi örülnénk a legjobban, ha félreértettük volna Dékán Úr eddig képviselt álláspontját, és támogatná a hallgatók igényeit, hogy szervezett, biztonságos és kulturált környezetben táborozhassunk. Azt gondolom, hogy az én álláspontom (amit éppen Ti, és Dékán Úrismertek a legjobban), hogy lehet, és kell szervezett, biztonságos és kulturált keretek között tábort szervezni.

De sajnos az eddigi fejlemények és levelek alapján egyenlőre csak ezekben lehetünk biztosak:

o       nem szervezhetünk Kari hivatalos keretek között táborokat

o       nem hivatalos keretek között igen

o       de olyan felelősségünk van, minta hivatalos keretek között szerveznénk, hiszen nem ment fel minket Dékán Úr semmilyen egyetemi felelősség alól

Ezzel kapcsolatban vállalom a mihamarabbi egyeztetést Dékán Úrral, hiszen jogosan merül fel mindenkiben a kérdés: amennyiben nem hivatalos intézményi keretek között történik a táborok szervezése, milyen alapon tartozunk intézményi felelősségel egy intézmény vezetője irányába? Ebben a megoldásban támogatást és segítséget nem kapunk, Dékán Úr nem vállal semmilyen felelősséget a táborokért (ezt ki is fejti a levelében, melyet olvashattok), de mi felelünk az irányába úgy, hogy teljesen magánemberként töltjük a szabadidőnket. Ezt nem tartom méltányosnak.

Most már viszont biztos: Dékán Úr maga is érzi a kiemelt igényét a

táboszervezésnek- hiszen maga kivéleteles módon- közvetlenül szól felétek. Reménykedem benne, hogy kész lesz arra, hogy támogassa indítványom a kulturált, és biztonságos környezetben szervezett táborok lebonyolítására. Remélem beáll mellénk, és támogatja a táborok szervezését, hiszen sajnos a HÖK-nek (ami az Nftv. szerint az egyetem, mint intézmény része) önállóan nincs se anyagi, se humánerőforrása, se engedélye az egyetemtől, hogy ilyen rendezvényeket szervezzen.

Emiatt kérek mindenkit, hogy támogassatok minket, mert fontos megértenetek azt: addig az Önkormányzat nem tud (akár fegyelmi) felelősséget vállalni egy programért, amíg azt a Dékán nem hagyja jóvá, ahogy azt a számára küldött levelemben is egyértelműen jelzem.

Ezzel védenem kell titeket és a mentorokat is.

A táborok minden más karon a következőképpen zajlanak: a dékán a programokat engedélyezi tartalmukban (azokért felelősség terheli), a lebonyolításért pedig a HÖK felel. Ez csak ebben a formában tisztességes és életszerű most is (nagyon jó táborok valósultak meg idén, más karokon ezzel a szabályozással). Mert elég emlékeznünk arra, hogy hány ,,mentort” másodfokon, egyetemi szinten kellett felmenteni fegyelmi felelősség alól, miután a Kar fegyelmi eljárást indított ellenük (természetesen voltak olyanok, akiket ott sem mentettek fel, és meg is érdemelték, hogy nem).

Ezért fontos, hogy támogassatok minket az alábbi indítványban, hiszen ezzel magatokat és mentoraitokat véditek.

Tehát amit indítványozni fogok Dékán Úr levele alapján:

Támogassa a Kar hallgatóit abban, hogy tábort szervezhessenek a Kar támogatásával.

Amennyiben viszont a táborokat nem támogatja, azokat nem hagyja jóvá, akkor engedje meg, hogy mint magánemberek minden, felé irányuló felelősségtől mentesen vehessünk részt táborokban.

Álláspontom szerint valami vagy kari program, vagy nem. A kettőt élesen el kell egymástól választani a felelősség tekintetében is.

Emellett igényfelmérést végzünk táborokkal kapcsolatosan köztetek, melyet Dékán Úr elé viszünk (vizsgafelejtőtábor, gólyatábor stb.).

Minden, ezzel kapcsolatos fejleményről (amennyiben Dékán Úrnak ezzel kapcsolatban nem lesz kifogása) részletesen és közvetlenül tájékoztatlak titeket, amint Dékán Úr fogadott!

Üdvözlettel, és a vizsgákhoz tengernyi sok sikert kívánva,

Giró-Szász Áron

elnök

Hallgatói Önkormányzat