Tisztelt Hallgatók!

A 2012-2013-as tanév május havi rendkívüli szociális támogatás pályázatának leadási határideje: május 27. (hétfő) 12.00!
Benyújtani a Hallgatói Önkormányzat irodájában lehet, papír alapon (Kecskeméti utca 10-12, belső udvar), illetve indokolt esetben elektronikus formában azajkszocialis@gmail.com címre (indokolt esetnek minősül tipikusan a betegség miatti utazásképtelenség, vagy a külföldi ösztöndíj).
A rendkívüli szociális támogatás a hallgató életében bekövetkezett váratlan negatív változás enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. A pályázat érvényességének feltétele a hivatkozott esemény igazolásának csatolása, melynek hiánya formai hiba (a pályázat automatikus elutasításra kerül).
Nem jogosultak a támogatásra:
– költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók
– más juttatási kar (ELTÉN belül) vagy egyetem (ELTÉN kívül) hallgatói
– korábban más felsőoktatási intézményben megkezdett hallgatói jogviszonnyal rendelkezők.
A határidő jogvesztő, a hivatkozott indokokat alátámasztó dokumentumok csatolása szükséges.
A kérvényben mindenképpen fel kell tüntetni a hallgató:
– nevét
– NEPTUN-KÓDJÁT
– Képzési kódját (Neptun>Tanulmányok>Képzés adatok)
– E-MAIL CÍMÉT!!!
A pályázat benyújtásához szükséges űrlap elérhető a www.ajkhok.elte.hu/eszoctamhonlapról a letölthető fájlok fül használatával.

Tisztelettel
Nyitrai Tibor
Szociális alelnök
ELTE ÁJK HÖK

Vélemény, hozzászólás?