Tisztelt Hallgatók!

A 2012-2013-as tanév január havi rendkívüli szociális támogatás
pályázatának leadási határideje: január 24. (csütörtök) 12.00!
Benyújtani a Hallgatói Önkormányzat irodájában lehet, papír alapon
(Kecskeméti utca 10-12, belső udvar), illetve indokolt esetben
elektronikus formában az ajkszocialis@gmail.com címre (indokolt
esetnek minősül tipikusan a betegség miatti utazásképtelenség, vagy a
külföldi ösztöndíj).
A rendkívüli szociális támogatás a hallgató életében bekövetkezett
váratlan negatív változás enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. A
pályázat érvényességének feltétele a hivatkozott esemény igazolásának
csatolása, melynek hiánya formai hiba (a pályázat automatikus
elutasításra kerül).
Nem jogosultak a támogatásra:

  • költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók
  • más juttatási kar (ELTÉN belül) vagy egyetem (ELTÉN kívül) hallgatói
  • korábban más felsőoktatási intézményben megkezdett hallgatói

jogviszonnyal rendelkezők.
A határidő jogvesztő, a hivatkozott indokokat alátámasztó dokumentumok
csatolása szükséges.
A kérvényben mindenképpen fel kell tüntetni a hallgató:

  • nevét
  • NEPTUN-KÓDJÁT (NEM EHA)
  • E-MAIL CÍMÉT!!!

A pályázat benyújtásához szükséges űrlap elérhető a
www.ajkhok.elte.hu/eszoctam honlapról a letölthető fájlok fül
használatával.

Tisztelettel

Nyitrai Tibor
Szociális alelnök
ELTE ÁJK HÖK

Vélemény, hozzászólás?