A tárgyfelvétel: Jogász Nappali

A tárgyfelvétel folyamatáról itt érhetitek el a részletes tájékoztatást

Kurzust felvenni csak az tud, aki aktívként regisztrálta magát a Neptunban

(legkésőbb 2015. szeptember 6. (vasárnap) 24.00-ig).

A kurzusfelvétel 2015. augusztus 28-án 20 órakor kezdődik.

Az első évfolyamra beiratkozó hallgatók kötelező kurzusait létszámkeret nélkül hirdetik meg, a kurzusokat bármikor szeptember 11-én 16 óráig fel lehet venni.

Az első félévre felveendő kötelező tárgyak:

  • Filozófia 1. /J3:FIL(1)/
  • Jogi alaptan /J3:JAT/
  • Közgazdaságtan 1. /J3:KGT(1)/
  • Magyar alkotmánytörténet /J3:MÁJT(1)/
  • Politológia 1. /J3:POL(1)/
  • Római jog 1. /J3:RJ(1)/
  • Statisztika /J3:STA/

Nem kell felvenni a kötelező előadásokhoz tartozó csoportszám alapján beosztott gyakorlatokat, és szemináriumokat /J3:FIL(10), J3:MÁJT(10), J3:RJ(10), J3:KGT(10)/ ezeket a hozzájuk tartozó előadáshoz annak felvétele esetén utólag hozzárendeljük.

Fel kell venni a Jogi latin nyelv 1. kötelező szemináriumot /J3:LAT(1):01-20/, a Bevezetés a jogi adatbázisok kezelésébe /J3:JAD:01-20/ szemináriumot.

A kurzusfelvétel 2015. szeptember 11-én (péntek) 16 órakor zárul.

Miután felvette a teljesíteni kívánt kurzusokat, a későbbi kurzusfelvételi problémák rendezésének megkönnyítése érdekében nyomtassa ki és őrizze meg a felvett kurzusok listáját!

 

UTÓLAGOS KURZUSFELVÉTEL:

Szeptember 18. (péntek) 12.00-ig a Tanulmányi Hivatalban leadott kérelemmel lehetőségük van utólagos kurzusfelvételre, kurzusonként 3500,- Ft szolgáltatási díj ellenében. Ez a határidő jogvesztő, elteltével kurzusfelvételre nincs lehetőség.
A Neptun rendszer nem ellenőrzi, hogy jogosultak-e felvenni az adott kurzust. Az ellenőrzést később a Tanulmányi Hivatal előadói fogják megtenni és törlik a jogosulatlanul felvett kurzusok