Szakmai gyakorlat támogatása

A szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, egy szemeszterre adható havi juttatás, azon hallgatóknak akik szociális helyzetüknél fogva rászorulnak.

 

Pályázás módja:

  • Elektronikus formában, a Neptun rendszer Ügyintézés- Kérvények menüpontja alatt

Pályázati felhívás letöltése