Külügyi Kör

A Külügyi Kör azokat a hallgatókat gyűjti össze és kovácsolja egy csapattá, akik érdeklődnek a külügyek iránt, szeretik a külföldi országokat, nyelveket, kultúrákat, és szívesen dolgoznak együtt, hogy különböző programokat, kirándulásokat, csereutakat szervezzenek a karunkon tanuló külföldi hallgatók számára. Céljuk és feladatuk a külföldi fiatalok magyarországi tartózkodását tartalmasabbá tenni, beilleszkedésüket, eligazodásukat elősegíteni, a kezdeti nehézségeket leküzdeni, valamint megismertetni velük a magyar kultúrát, az itteni szokásokat.

Külügy

 

Szervezetünk az ESN ELTE mentorrendszerébe illeszkedik, mentoraink a külföldről ideérkező cserediákok beilleszkedését segítik, és így rengeteg nációt és kultúrát ismerhetnek meg, barátságokat köthetnek.

A Körön belül 3 team működik, amelyek közül a mentorok választhatnak. A Tudományos Team végzi a kulturális programok, előadások szervezését akár mentoroknak, akár az itt tanuló külföldieknek, míg a Programszervező Team tagjai az egyéb programok, kirándulások és bulik szervezéséért felelősek. A harmadik, a Csapatépítő Team pedig a Külügyi Kör tagjait fogja össze, és különböző közös programokon keresztül segít jó közösséggé kovácsolni őket.

Amennyiben külföldi tanulmányutat vagy részképzést tervezel, szervezetünk tagjaként nagy előnyt élvezel a pályázásnál valamint az idegen nyelv folyamatos gyakorlása is nagy segítségedre lehet a kiutazásnál!