A tárgyfelvétel: Politológia BA

A tárgyfelvétel folyamatáról itt érhetitek el a részletes tájékoztatást

Kurzust felvenni csak az tud, aki aktívként regisztrálta magát a Neptunban

(legkésőbb 2015. szeptember 6. (vasárnap) 24.00-ig).

A kurzusfelvétel 2015. augusztus 28-án 20 órakor kezdődik.

Az első évfolyamra beiratkozó hallgatók kötelező kurzusait létszámkeret nélkül hirdetik meg, a kurzusokat bármikor szeptember 11-én 16 óráig fel lehet venni.

Az első félévre felveendő kötelező tárgyak:

 • Alkotmányjog 1. /BP2:AJ (1)/
 • Európai alkotmány- és parlamentarizmus-történet 1. / BP2:EAP (1)/
 • Kommunikáció elmélet alapjai /BP2:KEA/
 • Közgazdaságtan 1. /BP2:KGT (1)/
 • Közgazdaságtan 1. gyakorlat /BP2:KGT (10)/
 • Társadalomfilozófia 1. /BP2:TFIL (1)/
 • Magyar politika (1944-2004) 1. /BP2:MP (1)/
 • A mai magyar társadalom 1. /BP2:MMT (1)/
 • Politikai és jogszociológia 1. /BP2:PJSz (1)/
 • A politikatudomány alapjai 1. /BP2:POLA (1)/
 • A politikatudomány alapjai 1. szeminárium /BP2:POLA (10)/

A kurzusfelvétel 2015. szeptember 11-én (péntek) 16 órakor zárul.

Miután felvette a teljesíteni kívánt kurzusokat, a későbbi kurzusfelvételi problémák rendezésének megkönnyítése érdekében nyomtassa ki és őrizze meg a felvett kurzusok listáját!

UTÓLAGOS KURZUSFELVÉTEL:

Szeptember 18. (péntek) 12.00-ig a Tanulmányi Hivatalban leadott kérelemmel lehetőségük van utólagos kurzusfelvételre, kurzusonként 3500,- Ft szolgáltatási díj ellenében. Ez a határidő jogvesztő, elteltével kurzusfelvételre nincs lehetőség.

A Neptun rendszer nem ellenőrzi, hogy jogosultak-e felvenni az adott kurzust. Az ellenőrzést később a Tanulmányi Hivatal előadói fogják megtenni és törlik a jogosulatlanul felvett kurzusokat.