A tárgyfelvétel: Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA

A tárgyfelvétel folyamatáról itt érhetitek el a részletes tájékoztatást

Kurzust felvenni csak az tud, aki aktívként regisztrálta magát a Neptunban

(legkésőbb 2015. szeptember 6. (vasárnap) 24.00-ig).

A kurzusfelvétel 2015. augusztus 28-án 20 órakor kezdődik.

Az első évfolyamra beiratkozó hallgatók kötelező kurzusait létszámkeret nélkül hirdetik meg, a kurzusokat bármikor szeptember 11-én 16 óráig fel lehet venni.

Az első félévre felveendő kötelező tárgyak:

  • Alkotmányjogi ismeretek /BT2:AJ/
  • Informatika, Számítástechnika /BT2:INF/
  • Jogi alaptan /BT2:JAT/
  • Mikroökonómia, vállalat-gazdaságtan /BT2:KGT (1)/
  • Munkaügyi kapcsolatok története és alapjai /BT2:MKA/
  • Összehasonlító európai társadalom-történet /BT2:ÖET/
  • Statisztika, demográfia /BT2:STA/
  • Társadalom-biztosítás alapjai /BT2:TA/

A kurzusfelvétel 2015. szeptember 11-én (péntek) 16 órakor zárul.

Miután felvette a teljesíteni kívánt kurzusokat, a későbbi kurzusfelvételi problémák rendezésének megkönnyítése érdekében nyomtassa ki és őrizze meg a felvett kurzusok listáját!

UTÓLAGOS KURZUSFELVÉTEL

Szeptember 18. (péntek) 12.00-ig a Tanulmányi Hivatalban leadott kérelemmel lehetőségük van utólagos kurzusfelvételre, kurzusonként 3500,- Ft szolgáltatási díj ellenében. Ez a határidő jogvesztő, elteltével kurzusfelvételre nincs lehetőség.

A Neptun rendszer nem ellenőrzi, hogy jogosultak-e felvenni az adott kurzust. Az ellenőrzést később a Tanulmányi Hivatal előadói fogják megtenni és törlik a jogosulatlanul felvett kurzusokat.