Erasmus

A Kar 1999 óta vesz részt az Erasmus programban, eddig több, mint 1100 hallgató számára nyílt lehetőség külföldi egyetemi képzésen, ill. szakmai gyakorlaton való részvételre a program segítségével. A 2011-2012-es tanévre vonatkozóan a 86 külföldi partneregyetem által felkínált 100 támogatott és 81 önköltséges helyre pályázhattak hallgatóink.

Az Erasmus tanulmányi program keretében kétféle módon, támogatott vagy label státusszal lehet külföldi egyetemen tanulni. A koordináló tanszékek választják ki azokat a hallgatókat, akik az Erasmus megállapodások keretében kiutazhatnak. A pályázaton nyertes hallgatók egy szemeszter időtartamra kaphatnak támogatást, amit indokolt esetben meghosszabbíthatnak. Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától és a célországtól.

Szakmai gyakorlatot gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásnál, szakmai szervezetnél, non-profit szervezetnél lehet teljesíteni. Nem lehet fogadó hely: EU intézményei, EU-s programokkal foglalkozó szervezetek, nemzeti diplomáciai képviselet a fogadó országban. A szakmai gyakorlat során teljesítendő feladatoknak szorosan kapcsolódniuk kell a szakos tanulmányokhoz, az elvégzendő feladatokat egyeztetni kell a fogadó féllel is. Erasmus szakmai gyakorlatot csak teljes munkaidőben lehet végezni. A szakmai gyakorlat minimális időtartama 3 hónap. Az ösztöndíj összege függ a gyakorlati időszak hosszától és a célországtól. A tanév folyamán a szakmai gyakorlat külön alprogram, így nem összevonható a tanulmányi célú mobilitással.