A tárgyfelvétel: Politikatudomány MA

A tárgyfelvétel folyamatáról itt érhetitek el a részletes tájékoztatást

Kurzust felvenni csak az tud, aki aktívként regisztrálta magát a Neptunban

(legkésőbb 2015. szeptember 6. (vasárnap) 24.00-ig).

A kurzusfelvétel 2015. augusztus 28-án 20 órakor kezdődik.

Az első évfolyamra beiratkozó hallgatók kötelező kurzusait létszámkeret nélkül hirdetik meg, a kurzusokat bármikor szeptember 11-én 16 óráig fel lehet venni.

Az első félévre felveendő kötelező tárgyak:

  • Globalizáció és fejlődés /PM1:GF/
  • Helyi társadalom, régiók /PM1:HTR/
  • Magyar politika a rendszerváltás után /PM1:MP/
  • Magyar politikai rendszer /PM1:MPR/
  • Politikai filozófia – alapkategóriák /PM1:PFA/
  • Politikai szocializáció – Pártbázisok – Kormányzás /PM1:PSz/
  • Politikai tudáselméletek /PM1:PT/
  • A politikai gondolkodás-történet paradigmái Magyarországon /PM1:PGT/
  • Társadalomelmélet /PM1:TE/
  • Egy kötelezően választandó jogi tárgy 1. /PM1:KVJ (1)/

A kurzusfelvétel 2015. szeptember 11-én (péntek) 16 órakor zárul.

Miután felvette a teljesíteni kívánt kurzusokat, a későbbi kurzusfelvételi problémák rendezésének megkönnyítése érdekében nyomtassa ki és őrizze meg a felvett kurzusok listáját!

UTÓLAGOS KURZUSFELVÉTEL

Szeptember 18. (péntek) 12.00-ig a Tanulmányi Hivatalban leadott kérelemmel lehetőségük van utólagos kurzusfelvételre, kurzusonként 3500,- Ft szolgáltatási díj ellenében. Ez a határidő jogvesztő, elteltével kurzusfelvételre nincs lehetőség.

A Neptun rendszer nem ellenőrzi, hogy jogosultak-e felvenni az adott kurzust. Az ellenőrzést később a Tanulmányi Hivatal előadói fogják megtenni és törlik a jogosulatlanul felvett kurzusokat.