2019.05.17. – Rendes Küldöttgyűlés

Meghívó
1.a. melléklet – 1.a. melléklet – Elnökség tagjainak április havi beszámolója
1.b. melléklet – Jurátus főszerkesztőjének április havi beszámolója
1.a. melléklet – 1.c. melléklet – Ellenőrző Bizottság időszakos beszámolója
2. melléklet – ELTE ÁJK HÖK 2019. évi költségvetésének javaslata
3. melléklet – Alapszabály módosító javaslat
4. melléklet (új napirendi javaslathoz) – Ellenőrző Bizottság anyagai és szükséges döntések – alakuló ülés
4. melléklet (új napirendi javaslathoz) – Ellenőrző Bizottság anyagai és szükséges döntések – Vizsgálat
4. melléklet (új napirendi javaslathoz) – Ellenőrző Bizottság anyagai és szükséges döntések – Állásfoglalás
4. melléklet (új napirendi javaslathoz) – Ellenőrző Bizottság anyagai és szükséges döntések – Javaslat ügyrendre