Tájékoztató abszolutóriumot szerző hallgatók számára

Kedves Hallgatótársak!
Az alábbiakban azokat az információkat foglaljuk össze, amelyek a tavasszal záróvizsgázók számára a legfontosabbak.

Szakdolgozat, záróvizsga:

A szakdolgozat leadásának határideje 2016. február 5. A szakdolgozatot a Tanulmányi Hivatal nappali tagozatos ügyintézőjénél, Monokiné Dienes Gabriellánál tudjátok leadni ügyfélfogadási időben (lásd ajk.elte.hu). A szakdolgozatot egy példányban kell leadni, további információk erről a Hkr. 237. §.

A záróvizsgára a jelentkezési lapot ugyanezen határidővel, ugyanitt tudjátok leadni. A jelentkezési lapot a kari honlapon, a nyomtatványok menüpontban találjátok meg: http://www.ajk.elte.hu/nyomtatvanyok

A formanyomtatványt értelemszerűen kell kitölteni. Nem kötelező az összes záróvizsgát egy záróvizsga-időszak alatt letenni, lehetőség van több időszak alatt teljesíteni.
A záróvizsgákkal kapcsolatban itt találtok egy összefoglalót: http://www.ajk.elte.hu/zarovizsga

A záróvizsga-időszak április 12-én indul. Záróvizsgára az tud jelentkezni, aki minden vizsgakötelezettségének eleget tett a vizsgaidőszak végéig.

A tárgyfelvételi időszakban fel kell venni a záróvizsga-előkészítőket. Fontos, hogy záróvizsga-előkészítő csak tavasszal indul, és mind az öt előkészítőt együtt kell felvenni és teljesíteni. Záróvizsga-előkészítőt tehát csak az tud felvenni, aki rendelkezik a záróvizsga-tárgyakból az összes előfeltételül szolgáló tárggyal (azaz valamennyi félévet teljesítette polgári jogból, büntetőjogból, alkotmányjogból, közigazgatási jogból). Jog- és állambölcseletből záróvizsgázók esetén ez a Jog- és állambölcselet 1. és 2., Európai jogból vizsgázók esetén pedig Európai Unió gazdasági joga 1. és 2., Európai közjog és politika 1. és 2. Értelemszerűen az Európai jog és Jog- és állambölcselet záróvizsga-előkészítők közül csak azt kell felvenni, amelyikből záróvizsgázik a hallgató.

Szintén fontos, akik a 2016/2017. tanév őszi szemeszterében szeretnének záróvizsgázni, azoknak is most, tavasszal kell felvenniük és teljesíteniük az előkészítőket, ugyanazon előfeltételi szabályok megléte mellett, ugyanis záróvizsga-előkészítő csak tavasszal indul.

Szakmai gyakorlat:

A szakmai gyakorlat teljesítésigazolásának leadási határideje: március 20.

Hallgatói jogviszony/regisztráció a félévre:

Az abszolutórium megszerzésével nem szűnik meg a hallgatói jogviszony, az a záróvizsga-időszak végéig fennálló jogviszony, ennek értelmében az abszolutóriumot szerző hallgatók is jogosultak ösztöndíjakra, valamint a hallgatói státuszból származó különböző kedvezményekre.

Azonban mindehhez , valamint hogy a záróvizsga-előkészítőket fel tudjátok venni a félévet aktívvá kell tenni/regisztrálni kell, ahogy ezt az eddigi félévek során tettétek.

A tájékoztató a legfontosabb részletszabályokat tartalmazza, a teljesség érdekében és kérdés esetén a Hkr. vonatkozó részei az irányadóak.


 

edutus_omhv

A szerzőről Minden bejegyzés Szerző weboldala

ELTE ÁJK HÖK