Út a diplomához pályázat

Pályázati felhívás:

A pályázat célja:

 • Az esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú tanulmányaik megkezdésének folytatásának támogatása.

Támogatás

 • vissza nem térítendő, előfinanszírozásos
 • A komponens: max. 200.000 Ft ösztöndíj 10 hónapra 2013. szeptember 2 – 2014. június 30. között
 • B komponens: max. 220.000 Ft / félév önköltség támogatás (önköltség min 60%-a, max 85%-a lehet!)
 • akkor jogosult a második félévben is megkapni, ha teljesíti a mintatanterv 50%-ának megfelelő kreditértéket és hallgatói jogviszonnyal rendelkezik

Pályázók köre:

 • 2013. őszi és tavaszi félévében magyarországi felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban lévő önköltséges magyar állampolgár hallgató (alap, mester, osztatlan, nappali, esti, levelező)
 • A komponens: hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű (nemzeti felsőoktatási törvény alapján) vagy utógondozásban részesül; ha 25 év feletti akkor ha havi jövedelme nem haladja meg a minimálbért  vagy regisztrált álláskereső vagy ha nem munkavállaló/álláskereső, akkor jövedelme nem haladja meg a 114.000 Ft-ot
 • B komponens: önköltséges ÉS (lásd A komponensnél) – ha más program fedezi az önköltséget, nem pályázhat!
 • támogatott hallgatók legalább 50%-ának romának kell lennie!

Határidő:

 • 2013. december 23. 24:00

Benyújtás:

 • elektronikusan

Kötelező mellékletek:

 • hallgatói jogviszonyigazolás,
 • utógondozói ellátásban lévők esetében határozat erről,
 • hátrányos helyzetűeknél gyámhatóság igazolása arról, hogy középfokú tanulmányai során védelembe vették vagy hogy rendszeres gyermekvédelmi támogatásban/kedvezményben részesült vagy intézeti/állami nevelt volt + hátrányos helyzet fennállását igazoló dokumentum és jegyző által hitelesített önkéntes szülői nyilatkozat arról, hogy alapfokú végzettséggel rendelkeznek vagy igazolás tartós nevelésbe vételről
 • roma származás önkéntes nyilatkozata a helyi roma önkormányzatnak;
 • 25 év felett munkáltatói jövedelemigazolás vagy munkaügyi központ igazolása regisztrációról vagy önkéntes nyilatkozat a havi bérről fentiek hiányában
 • önköltséges komponens esetében felsőoktatási intézmény igazolása az önköltség összegéről

A szerzőről Minden bejegyzés Szerző weboldala

ELTE ÁJK HÖK

Vélemény, hozzászólás?